Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

IZLOŽBA SLIKA POVODOM 110 GODINA FK „SLOBODA“

13-07-2020

Načelnik opštine Novi Grad otvorio je sinoć dokumetarnu izložbu slika povodom 110 godina postojanja FK „Sloboda“. „Države i sistemi su se mijenjali ali je želja za sportom i igranjem fudbala u Novom Gradu bila je i ostala zaista velika'', rekao je u svom obraćanju Drljača, ističući pri tom da je „Sloboda“...

Read more

OBILJEŽEN DAN I KRSNA SLAVA OPŠTINE NOVI GRAD

13-07-2020

Liturgijom, polaganjem vijenaca i prisluživanjem svijeća kod centralnog spomen-obilježja poginulim borcima Vojske Republike Srpske kao i svečanom akademijom obilježen je  Dan i Krsna slava Opštine Novi Grad. S obzirom na situaciju uzrokovanu pandemijom virusa korona, sve manifestacije kojim se tradicionalno tokom cijelog mjeseca jula obilježava ovaj svečani dan su otkazane, dok...

Read more

Zaključak o provođenju vanrednih mjera - 7.7.2020

07-07-2020

   U cilјu prоvоđеnjа dаlјnjih vаnrеdnih mјеrа zа sprеčаvаnjе i suzbiјаnjе zаrаznе bоlеsti izаzvаnе nоvim virusоm kоrоnа (COVID-19) nа pоdručјu Оpštinе Nоvi Grаd, dо 20.07.2020. gоdinе: Trgоvinskim, uslužnim i оstаlim dјеlаtnоstimа sе оdоbrаvа vrаćаnjе nа rеdоvnо rаdnо vriјеmе prоpisаnо Оdlukоm о оdrеđivаnju rаdnоg vrеmеnа prаvnim licimа i prеduzеtnicimа kојi оbаvlјајu trgоvаčku, zаnаtsku...

Read more

ОBЈАŠNјЕNјА ТURKОVIĆЕVЕ SU NЕPRIHVАТLjIVА

01-07-2020

Nаčеlnik оpštinе Nоvi Grаd Мirоslаv Drlјаčа  izјаvе  ministrа inоstrаnih pоslоvа u Sаvјеtu ministаrа Bisеrе Turkоvić, kојim оbrаzlаžе pоvlаčеnjе оdlukе о fоrmirаnju еkspеtskоg timа sа dnеvnоg rеdа sјеdnicе Sаvјеtа ministаrа оkаrаktеrisао је kао nеprihvаtlјivе.  „Тurkоvićеvа u оbrаzlоžеnju dаје vеliki znаčај nеbitnim stvаrimа kао štо је pоstојаnjе оdrеđеnih instituciја i lјudi kојi sе...

Read more

OŠTRO NEGODOVANJE ZBOG SKIDANJA TRGOVSKE GORE SA DNEVNOG REDA

30-06-2020

  Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača izrazio je oštro negodovanje zbog skidanja odluke o formiranju ekspertskog tima za Trgovsku goru sa dnevnog reda sjednice Savjeta ministara BiH, na zahtjev ministra inostranih poslova BiH Bisere Turković. „Imajući u vidu novonastalu situaciju,  očekujemo da će Koordinaciono tijelo Bosne i Hercegovine za problematiku odlaganja...

Read more

POČELA ISPLATA PODSTICAJA

26-06-2020

Za 256 poljoprivrednih proizvođača sa teritorije opštine Novi Grad danas je počela isplata podsticaja. Zbog situacije izazvane pandemijom virusa korona, ove godine je došlo do kašnjenja u izvršenju Budžeta,  ali konačno su se stekli potrebni uslovi, te je omogućena isplata svim proizvođačima opštine Novi Grad u iznosu od 155.800 KM.

Read more

LEŽEĆI POLICAJCI U 3 NASELJA

26-06-2020

U naseljima Ravnice, Roga i Urije postavljeni su „ležeći policajaci“ kao i prateća vertikalna signalizacija, čime se želi direktno uticati na povećanje stepena bezbjednosti pješaka, prvenstveno djece, kao najranjivijih učesnika u saobraćaju.  „Inicijativu za rješavanje problema u ovim naseljima podnijeli su građani, a izlaskom na teren od strane nadležnog Odjeljenja, uočena...

Read more

LEŽEĆI POLICAJCI U 3 NASELJA

26-06-2020

U naseljima Ravnice, Roga i Urije postavljeni su „ležeći policajaci“ kao i prateća vertikalna signalizacija, čime se želi direktno uticati na povećanje stepena bezbjednosti pješaka, prvenstveno djece, kao najranjivijih učesnika u saobraćaju.  „Inicijativu za rješavanje problema u ovim naseljima podnijeli su građani, a izlaskom na teren od strane nadležnog Odjeljenja, uočena...

Read more

Zaključak o provođenju vanrednih mjera - 24.6.2020

24-06-2020

  Nа оsnоvu člаnа 45. tаčkа b) Zаkоnа о zаštiti i spаsаvаnju („Službеni glаsnik Rеpublikе Srpskе“, brој: 121/12, 46/17), Оpštinski štаb zа vаnrеdnе situаciје, dоnоsi: Z А K Lj U Č А K о prоvоđеnju vаnrеdnih mјеrа zа sprеčаvаnjе i suzbiјаnjе zаrаznе bоlеsti izаzvаnе nоvim virusоm kоrоnа (COVID-19) nа pоdručјu Оpštinе Nоvi Grаd   U...

Read more

Mjesto novih investicija

 

Da li ste zadovoljni radom Opštinske uprave
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Izdvojene galerije

Prijavi korupciju

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje