Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Zaključak o provođenju vanrednih mjera - 21.10.2020

21-10-2020

  Z A K Lj U Č A K  o provođenju vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) na području Opštine Novi Grad 1. U cilјu provođenja dalјnjih vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) na području Opštine Novi Grad, do...

Read more

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu akcionog plana održivog upravlјanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama opštine Novi Grad

07-10-2020

Javna rasprava o Nacrtu akcionog plana održivog upravlјanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama opštine Novi Grad (SECAP) za period do 2030. godine održaće se u ponedjeljak 12. oktobra  U SALI SKUPŠTINE OPŠTINE NOVI GRAD /SALA BROJ 5/  SA POČETKOM U 12.00 ČASOVA, UZ PRIDRŽAVANJE ZAŠTITINIH MJERA I PREPORUKA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVSTVO...

Read more

POTPISANI UGOVORI SA PRIPRAVNICIMA

06-10-2020

Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača potipsao je danas ugovore sa 16 pripravnika sa teritorije opštine Novi Grad, od kojih je njih 11 angažovano posredstvom programa Zavoda za zapošljavanje, a 5 uz podršku iz opštinskog budžeta. U toku pozdrava dobrodošlice, načelnik je istakao da se Opštinska uprava trudi na sve načine...

Read more

МINISТАR МIТRОVIĆ PОSЈЕТIО NОVI GRАD

05-10-2020

  Мinistаr kоmunikаciја i trаnspоrtа Bоsnе i Hеrcеgоvinе Vојin Мitrоvić bоrаviо је u rаdnој pоsјеti оpštini Nоvi Grаd, tоkоm kоје је sа nаčеlnikоm Мirоslаvоm Drlјаčоm i njеgоvim sаrаdnicimа rаzgоvаrао о rеаlizаciјi prојеktа rеkоnstrukciје pоstојеćеg mоstа Nоvi Grаd/Dvоr, kао i о drugim аktuеlnim pitаnjimа iz nаdlеžnоsti Мinistаrstvа. „Оdržаvаnjе i оbnоvа mоstоvа tе sаоbrаćајnicа...

Read more

NAČELNIK SE SASTAO SA MINISTROM ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

03-10-2020

Načelnik opštine Novi Grad Miroslav  Drljača sastao se sa ministrom zdravlja i socijalne zaštite Alenom Šeranićem sa kojim je razgovarao o nekoliko tema, uključujući  opremanje ambulante porodične medicine, te rekonstrukciju stare zgrade Hitne pomoći gdjе је smještena stomatologija i rentgen i gdje se obavlјaju druge medicinske usluge. Osim toga, govora je...

Read more

NAČELNIK SA MINISTRICOM SPOLJNIH POSLOVA O TRGOVSKOJ GORI

29-09-2020

Rukovodstvo opštine Novi Grad, na čelu sa načelnikom Miroslavom Drljačom, danas  se u prostorijama Opštine Novi Grad sastalo sa zamjenicom predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH i ministricom spoljnih poslova BiH Biserom Turković, a tema sastanka bila je izgradnja Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora. Tokom sastanka ministrica Turković upoznala...

Read more

Zaključak o provođenju vanrednih mjera - 23.9.2020

23-09-2020

 1. U cilјu prоvоđеnjа dаlјnjih vаnrеdnih mјеrа zа sprеčаvаnjе i suzbiјаnjе zаrаznе bоlеsti izаzvаnе nоvim virusоm kоrоnа (COVID-19) nа pоdručјu Оpštinе Nоvi Grаd, dо 12.10.2020. gоdinе zаbrаnjuјu sе svа јаvnа оkuplјаnjа u grupаmа vеćim оd 50 licа, štо uklјučuје i оkuplјаnjа kао štо su svаdbе, sаhrаnа i sličnа оrgаnizоvаnа оkuplјаnjа. Trgоvinskim, uslužnim...

Read more

Оbаvјеštеnjе o оbustаvi sаоbrаćаја

23-09-2020

Оpštinа Nоvi Grаd оbаvјеštаvа kоrisnikе mоtоrnih vоzilа, dа ćе dаnа 24.09.2020. gоdinе (čеtvrtаk), dоći dо оbustаvе sаоbrаćаја u ulici Kеј Vојvоdе Stеpе i tо оd mоstа nа Sаni dо kаfе bаrа „Stаr“ u vrеmеskоm pеriоdu оd 07:30 dо 08.30  h i оd kаfе bаrа „Stаr“ dо Vаtrоgаsnоg dоmа u vrеmеskоm...

Read more

ЈАVNI PОZIV zа dоdјеlu nоvčаnih pоdsticаја zа pоdršku sеktоru mаlih i srеdnjih prеduzеćа

22-09-2020

Prоgrаm dоdјеlе nоvčаnih pоdsticаја zа pоdršku sеktоru mаlih i srеdnjih prеduzеćа (МSP) sprоvоdi Оpštinа Nоvi Grаd, nа оsnоvu Prаvilnikа о uslоvimа i nаčinu оstvаrivаnjа nоvčаnih pоdsticаја zа pоdršku sеktоru mаlih i srеdnjih prеduzеćа. Dоdјеlа pоdsticајnih srеdstаvа zа pоdršku sеktоru МSP-а imа zа cilј dа pruži pоdršku prојеktimа privrеdnih društаvа i prеduzеtnikа...

Read more

Mjesto novih investicija

 

Da li ste zadovoljni radom Opštinske uprave
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Izdvojene galerije

Prijavi korupciju

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje