English German Italian Serbian
....
http://opstina-novigrad.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.01gk-is-115.jpglink
http://opstina-novigrad.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.02gk-is-115.jpglink
http://opstina-novigrad.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.03gk-is-115.jpglink
http://opstina-novigrad.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.04gk-is-115.jpglink
http://opstina-novigrad.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.05gk-is-115.jpglink
«
  • Panorama1
  • Noć nad Unom
  • Vijećnica
  • Gradska ulica1
  • Gradska ulica2
»

 

Skupština opštine

21. redovna Sjednica skupštine opštine Novi Grad

05-12-2014 Hits:444 Skupština Opštine Novi Grad Odnosi s javnoscu

Opštinska uprava Novi Grad

Održan sastanak sa predstavnicima firme Sani Global

31-07-2015 Hits:26 Aktuelnosti Odnosi s javnoscu

Održan sastanak sa predstavnicima firme Sani Global

U Opštinskoj upravi Novi Grad održan je sastanak Načelnika opštine Novi Grad Snježane Rajilić sa predstavnicima preduzeća  Sani global sa sjedištem u Bihaću i pogonom u Poljavnicama . Na sastanku je razgovarano o potrebama za radnom snagom i sirovinom  s obzirom  da  je planirano proširenje proizvodnje. Vlasnik firme Bekir  Nakić je...

JAVNI POZIV za predlaganje projekata organizacija civilnog društva (OCD) za su/finansiranje sredstvima Budžeta Opštine Novi Grad za 2015. godinu

27-07-2015 Hits:54 Aktuelnosti Odnosi s javnoscu

JAVNI POZIV za predlaganje projekata organizacija civilnog društva (OCD) za su/finansiranje sredstvima Budžeta Opštine Novi Grad za 2015. godinu

Na osnovu člana 86. Statuta opštine Novi Grad (,,Službeni glasnik Opštine Novi Grad“ broj: 5/14) i člana 3.  Odluke o odabiru projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji (,,Službeni glasnik Opštine Novi Grad“, broj 1/13), Načelnik opštine Novi Grad o b j a v lj u j e     JAVNI POZIV za predlaganje projekata...

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA PROJEKATA ZA PODSTICANJE VOLONTERSKOG RADA KOJI ĆE SE FINANSIRATI IZ BUDŽETA OPŠTINE NOVI GRAD U 2015. GODINI

27-07-2015 Hits:48 Aktuelnosti Odnosi s javnoscu

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA PROJEKATA ZA PODSTICANJE VOLONTERSKOG RADA KOJI ĆE SE FINANSIRATI IZ BUDŽETA OPŠTINE NOVI GRAD U 2015. GODINI

Na osnovu  člana 86. Statuta opštine Novi Grad („Službeni glasnik opštine Novi Grad'', broj5/14),i člana 7. Pravilnika o podsticanju volonterskog rada i nagrađivanju volontera (''Službeni glasnik opštine Novi Grad'', broj 10/14),Načelnik opštine Novi Grad  o b j a v lj u j e   JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA PROJEKATA ZA PODSTICANJE VOLONTERSKOG...

P O N O V LJ E N I J A V N I K O N K U R S za izbor i imenovanje

27-07-2015 Hits:43 Aktuelnosti Odnosi s javnoscu

P O N O V LJ E N I  J A V N I  K O N K U R S za izbor i imenovanje

 Na osnovu člana 16. stav 6. Zakona o sistemu javnih službi (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 68/07, 109/12), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 41/03), člana 64. Statuta opštine Novi Grad (''Službeni glasnik opštine Novi Grad'' broj 5/14) i člana 6. i...

O D L U K A o poništenju Javnog konkursa

27-07-2015 Hits:27 Aktuelnosti Odnosi s javnoscu

O D L U K A o poništenju Javnog konkursa

 Na osnovu  člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 101/04, 42/05, 118/05, 98/13), a u vezi sa članom 16. stav 6. Zakona o sistemu javnih službi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:68/07 i 109/12 ),  Načelnik opštine Novi Grad  d o n o s i O...

Aktuelnosti

Humanitarna akcija "Marka za Iliće"

31-07-2015 Hits:18 Kultura Odnosi s javnoscu

Humanitarna akcija "Marka za Iliće"

Molimo građane da se uključe u humanitarnu akciju, u cilju prikupljanja novčanih sredstava za stambeno zbrinjavanje djece iz porodice Ilić...

Saopštenje za javnost

31-07-2015 Hits:10 Kultura Odnosi s javnoscu

Saopštenje za javnost

U nedjelju, 02.08.2015. godine, Komisija za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova opštine Novi Grad, u saradnji sa Opštinskim odborom SUBNOR-a Novi...

Street fest u Novom Gradu

29-07-2015 Hits:18 Kultura Odnosi s javnoscu

Street fest u Novom Gradu

U Novom Gradu 31.07.2015. godine kod škole „Vuk Karadžić“ održaće se „Sreet fest“ prvi festival urbanih muzičkih grupa iz Novog...

Uskoro obuka za neplivače

29-07-2015 Hits:16 Kultura Odnosi s javnoscu

Uskoro obuka za neplivače

U utorak 04.08.2015. godine u 10 časova održaće se sastanak za one koji su zainteresovani za obuku neplivača. Sastanak će...