English German Italian Serbian
Vi ste ovde: PočetakOpštinska upravaOdjeljenje za budžet i finansije

Odjeljenje za budžet i finansije

Načelnik odjeljenja:

Nataša Đurčić, dipl.ecc

Sprat II, 

kancelarija br: 39
Tel: 052 720 460
Fax: 052 751 555
email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

 

Odjelјenje za finansije, razvoj i integracije :

• prati ostvarivanje politike finansiranjau Opštini ;
• priprema nacrt budžeta Opštine i završnog računa ;
• prati prihode i izvršavanje rashoda budžeta ;
• kontroliše pravilnosti i zakonitost korištenja budžetskih sredstava;
• vrši analitičko praćenje izvora prihoda i rashoda ;
• prati i izvršava finansijske planove ;
• zaprima kvartalno i godišnje finansijske izvještaje od svih budžetskih korisnika ; vrši izradu prijedloga odluka i zaklјučaka iz oblasti finansija ;
• radi analize i izvještaje o izvršenju budžeta;
• prati izvršenje kapitalnih investicija Opštine ;
• vrši informatičku obradu plana i izvršenja budžeta ;
• analizira izvršenje budžeta i predlaže mjere za njegovo uravnoteženje ;
• utvrđuje plan budžetskog kalendara;
• predlaže odluke o zaduženju Opštine,
• prati zaduženost Opštine i predlaže mjere za usaglašavanje zaduženja sa važećim zakonskim propisima ; vrši kontrolu namjenskog korištenja budžetskih sredstava ;
• vrši izradu prijedloga odluka i zaklјučaka iz oblasti budžeta Opštine ;
• organizuje vršenje računovodstvenih poslova;priprema završni račun ;
• sastavlјa mjesečne, kvartalne,periodične i godišnje izvještaje iz oblasti trezora Opštine i vrši informatičku obraduistih ;
• prati izmjenu propisa iz oblasti rada trezora i računovodstva ;
• prati i izvršava finansijske planove ;
• vodi finansijsko, materijalno i računovodstveno poslovanje Administrativne službe, fondova i drugih organa koji se finansiraju iz budžeta Opštine i Republike;
• pregleda i usaglašava kvartalne i godišnje finansijske izvještaje od svih budžetskih korisnika sa glavnom knjigom u trezoru;
• organizuje izradu i implementaciju razvojnih projekata Opštine ;
• radi finansijske u konstrukciju razvojnih projekata Opštine;
• obavlјa i ostale poslove koji se odjelјenju stave u nadležnost, u skladu sa zakonom.

U Odjelјenju za finansije, razvoj i integracije obrazuju se :

  • Odsjek za trezor;
  • Odsjek za finansije budžet;
  • Odsjek za razvoj.