English German Italian Serbian

Odsjek za trezor

 

Šef odsjeka: Radana Petković

Sprat III, 

kancelarija br: 38
Tel: 052 720 460
Fax: 052 751 540
email  

Odsjek za trezor obavlja poslove:

  • organizuje vršenje računovodstvenih poslova Opštine ;
  • priprema završni račun ;
  • sastavlјa mjesečne, kvartalne, periodične i godišnje izvještaje iz oblasti trezora Opštine i vrši informatičku obradu istih ;
  • prati izmjenu propisa iz oblasti rada trezora i računovodstva ;
  • prati i izvršava finansijske planove ; vodi finansijsko, materijalno i računovodstveno poslovanje Administrativne službe, fondova i drugih organa koji se finansiraju iz budžeta Opštine i Republike;
  • pregleda i usaglašava kvartalne i godišnje finansijske izvještaje od svih budžetskih korisnika sa glavnom knjigom u trezoru ;
  • obavlјa i druge poslove iz nadležnosti odjelјenja po nalogu Načelnika Opštine i načelnika odjelјenja.