English German Italian Serbian
Vi ste ovde: PočetakOpštinska upravaOdjeljenje za privredu i poljoprivredu

Odjeljenje za privredu i poljoprivredu

Načelnik odjeljenja: Branislav Dmitrašinović

Sprat II, 

kancelarija br: 25
Tel: 052 720 450
Fax: 052 751 555
email branislav.dmitrasinovic@ opština-novigrad.com

Odjelјenje za privredu i polјoprivredu obavlja poslove:

 • koji se odnose na uspostavlјanje povolјnog poslovnog okruženja putem strateškog pristupa lokalnom ekonomskom razvoju ;
 • uspostavlјa organizacione kapacitete za pružanje podrške privredi ;
 • radi na dostupnosti informacija relevantnih za poslovanje ;
 • pruža podršku osnivanju novih preduzeća ;
 • preduzima mjere za privlačenje investicija putem unapređenja administrativnih procedura ;
 • vrši studijske i analitičke poslove iz oblasti privrede (industrija, trgovina i snabdijevanje, ugostitelјstvo, turizam, zanatsko preduzetnička djelatnost, saobraćaj i veze, polјoprivreda , šumarstvo) ;
 • izdaje odobrenja za rad kod zanatsko preduzetničke djelatnosti ;
 • sprovodi zakonske i podzakonske akte ; provodi programe savjetodavnog rada u polјoprivredi;
 • uspostavlјa efikasne mjere podsticaja i vrši analizu lanca vrijednosti u privredi i polјoprivredi ;
 • provodi projekte koji se finansirajuod domaćih i međunarodnih organizacija ;
 • obavlјa i ostale poslove koji se Odjelјenju stave u nadležnost.

 

U Odjelјenju za privredu i polјoprivredu formiraju se sledeći odsjeci:

 • Odsjek za privredu
 • Odsjek za polјoprivredu,
 • Odsjek za lokalni ekonomski razvoj.