English German Italian Serbian

Kabinet načelnika

Sef kabineta
Bojan Samardžija  
Šef kabineta načelnika opštine Novi Grad
I Sprat , soba br: 20
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
telefon: 052 753 817

Šef  Kabineta  Načelnika Opštine obavlja:

-stručne, organizacione i druge poslove za potrebe Načelnika Opštine;

-koordinira rad Administrativne službe Opštine;

-pruža stručnu pomoć u izradi akata, obradi zahtjeva i drugih podnesaka stranaka i organizacija upućenih Načelniku Opštine;

-organizuje sastanke i obavlja druge administrativno-tehničke poslove za potrebe Načelnika Opštine.U saradnji sa Administrativnom službom Opštine i drugim subjektima priprema materijale za sjednice Skupštine opštine za koje je predlagač Načelnik Opštine;

-obavlja i druge stručne, organizacione i tehničke poslove vezane za rad i nadležnost Načelnika Opštine;

-obavlja sve poslove po pitanjima upravljanja ljudskim resursima;

-vrši nadzor nad provođenjem procedura iz oblasti radnih odnosa;

-učestvuje u izradi svih pravilnika koji se tiču uređivanja radnih odnosa za zaposlene u Administrativnoj službi Opštine;

-učestvuje u izradi pravilnika o platama;

-učestvuje u proceduri redovnog pregledanja Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;

-brine se o zakonitom i transparentnom provođenju procedure zapošljavanja;

-sarađuje sa komisijom za izbor kandidata po javnom oglasu;

-učestvuje u izradi strateških planova razvoja i unapređenja rada Administrativne službe Opštine;

-učestvuje u procesu strateškog planiranja razvoja kadrova unutar Opštine i implementaciji tih planova;

-učestvuje u izradi pravilnika o internim kontrolama unutar pojedinih odjeljenja;

-učestvuje u procesu procjene rizika od moguće zloupotrebe unutar Administrativne službe Opštine u cjelini i pojedinih odjeljenja;

-informiše Načelnika Opštine o svim pitanjima vezanim za upravljanje ljudskim resursima;

-kontaktira sa relevantnim institucijama;

-omogućava trajno ravnopravan postupak prema svim zaposlenim;

-pruža informacije iz oblasti personalnih odnosa;

-učestvuje u izradi programa novog zapošljavanja i obuke pripravnika;

-koordinira sve programe obuke za sva odjeljenja unutar Administrativne službe Opštine, na osnovu plana obuke koji je usaglašen sa načelnicima odjeljenja;

-nadgleda da li su sve aktivnosti implementirane u okviru zadatih vremenskih rokova;

-odgovoran je za osiguranje povjerljivosti informacija i čuvanje obrazaca u personalnim dosijeima;

-obavlja i ostale poslove koje mu naloži Načelnik Opštine;

-za svoj rad odgovoran je Načelniku Opštine kojem podnosi izvještaj o radu.

 

 
Last modified on sreda, 05 februar 2014 14:27
Rate this item
(11 votes)