English German Italian Serbian

Odsjek za urbanizam i prostorno planiranje

 

Šef odsjeka: -

Sprat III, 

kancelarija br: 44
Tel: 052 720 461
Fax: 052 720 461
email  

Odsjek za urbanizam i prostorno planiranje obavlja sledeće poslove:

  • obavlјa stručne i upravne poslove koji se odnose na pripremu prostorno-planske dokumentacije i razvojnih planova ;
  • sprovodi urbanistički plan kao i ostalu prostorno planskudokumentaciju;
  • sprovodi javne raspraveo regulacionim planovima i planskoj dokumentaciji;  
  • vrši izradu projektnih zadataka za sva projektovanja za potrebe Opštine; utvrđuje lokacijske uslove ;
  • izdaje odobrenja za građenje ;
  • vodi evidencije o urbanističkim i regulacionim planovima i organizuje njihovo čuvanje ;
  • organizuje tehnički pregled i izdavanje upotrebne dozvole izgrađenih objekata;vrši kontrolu investiciono-tehničke dokumentacije; obavlјa poslove vezane za korištenje gradskog građevinskog zemlјišta ;
  • utvrđuje naknade za korištenje gradskog građevinskog zemlјišta ;
  • radi na izradi programa, izvještaja i informacija o uređenju i korištenju građevinskog zemlјišta.