Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Istorija

Geografski položaj

Javne ustanove

Obrazovanje

Sport

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske Filijala Prijedor poziva sve poslodavce koji su u periodu od 1992. do 2010. godine obavljali djelatnost na području grada Prijedora i opština Novi Grad, Kozarska Dubica, Kostajnica, Oštra Luka i Krupa na Uni ( u bilo kojoj pravnoj formi:samostalni preduzetnici, privatna preduzeća, d.o.o., akcionarska društva) da se jave u najbližu poslovnicu Fonda PIO Filijale Prijedor kako bi izvršili provjeru da li su za njih i njihove radnike evidentirane M-4 prijave u bazama Fonda. Navedene prijave su neophodne za buduće ostvarivanje prava na penziju za svakog poslodavca i njegovog zaposlenika bez obzira na period zaposlenja.