Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Istorija

Geografski položaj

Javne ustanove

Obrazovanje

Sport

Omladinska banka Novi Grad raspisuje poziv za članstvo u odboru Omladinske banke Novi Grad. Ovaj poziv je prvenstveno namjenjen mladima od 17 do 30 godina, s mjestom prebivališta na području opštine Novi Grad, dok formularu za prijavu možete pristupiti na sljedećem linku:

https://docs.google.com/forms/d/137IPNtZkYRSMCe7RiLhE-pc4qzUNmfbkYTikQTB29WI/edit

Podsjećanja radi, Omladinska banka predstavlja program čiji je cilj povećati učešće mladih u procesima lokalnog razvoja dodjelom bespovratnih novčanih sredstava kroz projekte, koje pokreću i vode neformalne grupe mladih. Fondacija Mozaik ovaj program realizuje u saradnji sa trideset i jednom opštinom u BiH. Treba napomenuti da saradnja sa Opštinom Novi Grad daje odlične rezultate, s obzirom da je vrijednost projekata u periodu od 2010. do 2017. godine dostigla cifru od 151. projekta ukupne vrijednosti 476.993,46 KM.