Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

U prostorijama Opštine Novi Grad danas je održan sastanak o uvođenju u posao izvođača za radove po osnovu dva ugovora o rekonstrukciji puteva na području opštine Novi Grad, a koji je Opština Novi Grad nedavno potpisala sa preduzećem „Prijedorputevi".
Prvi ugovor se odnosi na rekonstrukciju 14 putnih pravaca u ukupnoj dužini 2.250 m u mjesnim zajednicama Blagaj, Donji Agići, Suhača, Tunjica-Prekosanje i Urije. Vrijednost ugovora iznosi 165.248 KM (bez PDV-a), a sredstva su obezbijeđena zahvaljujući Ministarstvu za izbjegla i raseljena lica Federacije BiH i Opštini Novi Grad. 
Drugi ugovor se odnosi na rekonstrukciju 13 putnih pravaca u ukupnoj dužini 2.400 m u mjesnim zajednicama Svodna, Dobrljin, Žuljevica, Rudice, Radomirovac, Prusci i Novi Grad. Vrijednost ovog ugovora iznosi 177.165 KM, a sredstva je obezbijedila Opština Novi Grad.
Obilazak lokacija i početak radova je zakazan početkom sljedeće sedmice, a rok za izvođenje radova po osnovu oba ugovora je 90 dana od dana uvođenja u posao.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje