Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

U prostorijama Opštine Novi Grad danas je održan sastanak na kojem je razgovarano o pokretanju proizvodnje peleta, a kojem su prisustvovali načelnik Opštine Novi Grad Miroslav Drljača i njegovi saradnici iz Kabineta i Odsjeka za lokalni i ekonomski razvoj, predstavnik preduzeća "Depal" Abdulah Delić i Peter Ringerberger, predstavnik firme "LeNox Consulting" iz Austrije.
O ovoj temi već se razgovaralo na sastanku održanom u mjesecu maju, kada su predstavnici obje firme upoznali opštinsko rukovodstvo sa željom za uzajamnom saradnjom i proširenjem proizvodnih kapaciteta preduzeća „Depal", koje se bavi proizvodnjom paleta. 
Prvobitna ideja investitora bila je kupovina gotovih proizvoda od preduzeća „Depal", ali tokom razgovora i boravka u Novom Gradu, uočili su nove poslovne mogućnosti, te je kao rezultat zajedničkih ciljeva lokalnog preduzeća i investitora postignut sporazum, i to u vidu registrovanja nove firme „Derma fire sticks" Novi Grad, u koju će biti uloženo 500.000 eura, a koja će se baviti proizvodnjom peleta. Preduzeće će za početak zaposliti 10-ak radnika, kako srednje tako i visoke stručne spreme, a sa radom bi trebalo početi u novembru.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje