Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

U prostorijama Opštine Novi Grad danas je održan još jedan sastanak o uvođenju u posao izvođača za radove na rekonstrukciji puteva na području opštine Novi Grad. Uvođenje je izvršeno po 119.916 KM vrijednom ugovoru između Opštine Novi Grad i preduzeća „Prijedorputevi“, koji se finansira donatorskim sredstvima Vlade Republike Srbije.
Ugovorom je definisana rekonstrukcija puteva u naseljima Blatna i Maslovare u dužini od po 300 m, Poljavnice i Ravnice u dužini od po 250 m, kao i rekonstrukcija 400 m putnih pravaca na području Mjesne zajednice Dobrljin.

Radovi na rekonstrukciji putnih pravaca u navedenim naseljima počinju sutra, a rok za izvođenje je 90 dana.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje