Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Rukovodilac fabrike obuće „Bema" iz Banjaluke Marinko Umićević, posjetio je danas Opštinu Novi Grad, gdje se sastao sa načelnikom Opštine Novi Grad Miroslavom Drljačom. 
Na sastanku je govoreno o privrednom ambijentu na teritoriji opštine, a riječi je bilo i o mogućnostima ulaganja. Takođe, na sastanku je dogovoreno da će obje strane, u narednom periodu, aktivno raditi na unapređenju mogućnosti ulaganja u opštinu Novi Grad i otvaranju pogona za proizvodnju obuće.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje