Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

U Novom Gradu danas je održan sastanak na temu prekategorizacije međunarodnog graničnog prelaza BiH -Republika Hrvatska (Novi Grad - Dvor), kojem su prisustvovali načelnik Opštine Novi Grad Miroslav Drljača, njegov zamjenik Bojan Lukač, predsjednik Mješovite komisije za praćenje provođenja Ugovora o granici između BiH i RH Božo Žovko, predstavnik Sisačko-moslavačke županije Marijan Belošević i načelnik Opštine Dvor Nikola Arbutina.
Na sastanku je rezimirano sve što je do sada učinjeno po pitanju prekategorizacije pomenutog graničnog prelaza, te je važno spomenuti da je BiH strana do sada učinila sve što se od nje tražilo, uključujući i potvrde nadležnih institucija o ispunjavanju materijalnih i tehničkih uslova, koji podrazumijevaju infrastrukturu i ljudske resurse, za odvijanje robnog transporta. 
Predsjednik Mješovite komisije za praćenje provođenja Ugovora o granici između BiH i RH Božo Žovko naveo je da su svi članovi BiH delegacije Komisije saglasni sa privremenom prekategorizacijom, te da je predloženo da se pitanje graničnog prelaza Novi Grad - Dvor ponovo razmatra kao tačka dnevog reda na sljedećoj sjednici Mješovite komisije za praćenje provođenja ugovora o granici između BiH i Republike Hrvatske. 
Kada su u pitanju dalji koraci, dogovoreno je da će se oni precizirati nakon što se svim prisutnim na sastanku dostave zaključci sa pomenute sjednice Mješovite komisije.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje