Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Obavještavamo roditelje i učenike osnovnih i srednjih škola na području opštine Novi Grad da zahtjeve za sufinansiranje troškova prevoza mogu predati na šalteru broj 5 info pulta, zgrada Opštine od 03.09.2018. godine do 17.09.2018. godine.

             Pravo na sufinansiranje troškova prevoza imaju redovni učenici osnovnih i srednjih škola na području opštine Novi Grad, koji pripadaju sljedećim socijalnim kategorijama:

 Da su članovi porodice koja prima novčanu pomoć putem Centra zasocijalni rad,

  1. Da su članovi porodice koja koristi dodatak za njegu i pomoć drugog lica I grupe,
  2. Da su u kategoriji djece i omladine sa posebnim potrebama,
  3. Da su u kategoriji porodica sa četvoro i više djece.

 Roditelji ili staratelji koji pripadaju navedenim kategorijama, a žele da ostvare subvenciju na prevoz učenika u obavezi su da se obrate Centru za socijalni rad gdje će dobiti potrebno uvjerenje i informacije, nakon čega će sa potrebnom dokumentacijom izvršiti podnošenje zahtjeva u Opštini Novi Grad.

 Svim učenicima koji budu ispunjavali potrebne uslove, Opština Novi Grad će subvenciju uplaćivati na njihov tekući račun, koji su u obavezi da prilože uz zahtjev. Napominjemo da svi učenici putnici, bez obzira na pravo o subvenciji troškova prevoza od strane opštine Novi Grad, imaju obavezu da na početku školske godine kupe kartu kod odabranog prevoznika u punom iznosu.

Detaljnijee informacije učenici i roditelji mogu dobiti u kancelariji br. 32, drugi sprat zgrade Opštinske uprave.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje