Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Istorija

Geografski položaj

Stanovništvo

Javne ustanove

Obrazovanje

Sport

U Opštini Novi Grad juče je potpisan triparitni sporazum o donaciji građevinskog materijla za izgradnju kuće između Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Opštine Novi Grad i Mujagić Hatidže, majke trinaestogodišnjeg dječaka Damira Ikoniča, koji se u martu 2018. godine utopio u rijeci Uni.
Prema ovom sporazumu Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica obezbijediće građevinski materijal za izgradnju kuće u iznosu od 17.928 KM, dok će Opština Novi Grad snositi sve troškove izdavanja potrebne građevinske dokumentacije, kao i priključke na elektro, vodovodnu i kanalizacijsku mrežu. Novac za građevinsko zemljište, zahvaljujući uspješno sprovedenoj humanitarnoj aktivnosti „Akcija za porodicu Ikonić“, obezbijedila je Osnovna škola "Sveti Sava", koju je pohađao stradali Damir Ikonić, a Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske finansiraće radove na izgradnji novog doma za porodicu stradalog dječaka.