Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Istorija

Geografski položaj

Stanovništvo

Javne ustanove

Obrazovanje

Sport

Dana 29.10.2018. godine u skupštinskoj sali Opštine Novi Grad održana je 2. sjednica Privrednog savjeta, na kojoj su, između ostalih tačaka dnevnog reda, razmatrane izmjene Poslovnika o radu Privrednog savjeta opštine Novi Grad, prijedlog Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja podsticajnih sredstava za samozapošljavanje, Nacrt rebalansa budžeta opštine Novi Grad za 2018. godinu, te Informacija o istraživanju privrednog sektora o uslovima poslovanja, dostupnosti i kvalitetu komunalnih usluga i potrebama za radnom snagom.

U skladu sa preliminarnim evaluacionim izvještajem i preporukama evaluatora u procesu sertifikacije opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem članovi Privrednog savjeta opštine Novi Grad su usvojili izmjenjeni Poslovnik o radu Privrednog savjeta opštine Novi Grad. Kada je riječ o prijedlogu Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja podsticajnih sredstava za samozapošljavanje, važno je spomenuti da je njim predviđena dodjela sredstava nezaposlenim licima za samozapošljavanje u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM, koji će po prvi put biti realizovani do kraja 2018. godine.