Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Istorija

Geografski položaj

Stanovništvo

Javne ustanove

Obrazovanje

Sport

Načelnik Opštine Novi Grad Miroslav Drljača sastao se sa predstavnicima kompanije TEBA, koja je najveća kineska kompanija u energetici i lider u proizvodnji kablova i transformatora. 
Sastanku su prisustvovali saradnici načelnika Opštine Novi Grad, kao i direktor Privrednog preporoda iz Banjaluke, firme koja je koncesionar rudnika „Lješljani", a razgovarano je o mogućnosti investiranja u rudnik "Lješljani", kapacitetima rudnika, tržištu, radnoj snazi, te spremnosti lokalne samouprave da pruži punu podršku investitoru, kako u smislu obezbjeđivanja potrebne dokumentacije, tako i prekvalifikacije stručnog kadra kojeg u ovom trenutku nema dovoljno. 
Pored toga, kineskim investitorima su predočene i druge mogućnosti ulaganja, s posebnim akcentom na bogatstvo područja oko rudnika "Lješljani" termomineralnom vodom. 
Kineski investitori će danas, zajedno sa koncesionarom, posjetiti Vladu Republike Srpske, gdje će razgovarati o uslovima investiranja, te uvoza mašina i opreme, nakon čega će razmotriti sve opcije ulaganja i donijeti konačnu odluku.