Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Istorija

Geografski položaj

Stanovništvo

Javne ustanove

Obrazovanje

Sport

Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača rekao je danas na svečanoj sjednici Skupštine opštine da ove godine opštinski budžet iznosi do sada rekordnih 12.555.000 KM, odnosno oko dva miliona više nego što je bilo u planu.
"Iznos od dva miliona KM, za koliko je uvećan opštinski budžet, usmjeren je uglavnom u projekte. Ove godine 100 projekata se odnosilo na putnu infrastrukturu za šta je uloženo 2.300.000 KM, odnosno više nego u prethodne četiri godine zajedno", istakao je Drljača.
On je takođe rekao da je završen i projekat vodosnabdijevanja u naselju Bojišta, ponovo otvorena ginekološka ambulanta u Domu zdravlja, otvorena javna kuhinja, izgrađena kapela i crkva u okviru kompleksa novog groblja, te je, od strane Opštine završen postupak kupovine autobuske stanice i da predstoji sanacija objekta, kao i realizacija projekta javne rasvjete.
"Posebno treba naglasiti da je resorno ministarstvo pokrenu postupak prethodne zaštite rijeke Une kao jedan od argumenata protiv izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora".
Mirko Zgonjanin, predsjednik Skupštine opštine, rekao je da je lokalni parlament ove godine bio efikasan u radu, te da je realizovano 99,9 odsto od planiranog.
"Održano je 11 redovnih i jedna svečana sjednica povodom Dana opštine Petrovdana. Razmatrano je 59 tema iz programa rada i još 127 za koje se ukazala potreba", rekao je Zgonjanin, dodavši da je u radu parlamenta usvojeno je 11 odluka, 30 informacija, 22 izvještaja, 11 programa, te jedna strategija.