Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Program dodjele novčanih podsticaja za podršku sektoru malih i srednjih preduzeća (MSP) sprovodi Opština Novi Grad, na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za podršku sektoru malih i srednjih preduzeća.

Dodjela podsticajnih sredstava za podršku sektoru MSP-a ima za cilј da pruži podršku projektima privrednih društava i preduzetnika, radi pobolјšanja konkurentnosti proizvodnje, povećanja dodatne vrijednosti postojećih proizvoda, uvođenje inovacija u proces proizvodnje, kao i povećanje zaposlenosti, odnosno otvaranje novih radnih mjesta.

Pravo podnošenja prijave na javni poziv, u okviru registrovane djelatnosti, odnosno u skladu sa uslovima i kriterijumima, imaju privredni subjekti koji imaju status MSP-a.

Podsticajna sredstva se dodjelјuju u slјedećim kategorijama:

a) podsticaj za unapređenje poslovanja MSP-a;
b) podsticaj za zapošlјavanje.

Privredni subjekat može podnijeti prijavu samo za jednu kategoriju podsticaja.

Podsticaj za unapređenje poslovanja MSP-a će se dodjeliti privrednim subjektima za opravdane troškove, a najviše do 4.000,00 KM po privrednom subjektu za mala preduzeća i do 8.000,00 KM po privrednom subjektu za srednja preduzeća.

Podsticaj za zapošlјavanje može da se dodjeli u obliku subvencija za zarade novozaposlenim licima pri čemu je najveći dozvolјeni iznos podsticaja po jednom zaposlenom licu 2.000,00 KM.

U kategoriji podsticaja za zapošlјavanje najveći dozvolјeni iznos podsticaja po jednom privrednom subjektu za mala preduzeća je do 6.000,00 KM, odnosno najviše do 10.000,00 KM za srednja preduzeća.

Kod odobravanja podsticaja za zapošlјavanje prednost će se dati privrednim subjektima koji će zaposliti lica koja se teže ili izrazito teško zapošlјavaju, lica sa invaliditetom, mlade i žene.

Podnosilac prijave mora da ispunjava slјedeće uslove:

  1. da ima poslovno sjedište na području opštine Novi Grad,
  2. da ima najmanje 3 zaposlena radnika na neodređeno vrijeme u kategoriji za unapređenje poslovanja MSP-a, odnosno 2 zaposlena radnika ukoliko je prijava u kategoriji podsticaja za zapošlјavanje,
  3. nema dospjelih, a neizmirenih poreskih obaveza i obaveza po osnovu doprinosa i neisplaćenih plata i drugih primanja, niti obaveza po osnovu indirektnih poreza,
  4. nema dospjelih, a neizmirenih dugovanja prema budžetu Opštine Novi Grad,
  5. da u periodu od 3 mjeseca do trenutka zapošlјavanja radnika za koje se traže podsticajna sredstva nije smanjivao broj radnika (uslov samo za kategoriju podsticaja za zapošlјavanje),
  6. da je u toku dvije prethodne poslovne godine poslovao sa pozitivnim finansijskim rezultatom i
  7. da je proteklih godinu dana do dana rapisivanja Javnog poziva zaposlio najmanje dva radnika u stalni radni odnos (uslov samo u kategoriji podsticaja za unapređenje poslovanja MSP-a).

Detalјni uslovi za prijavlјivanje, sa potrebnom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu, nalaze se u kompletnom tekstu javnog poziva i uputstvu za prijavlјivanje koje se mogu dobiti od strane Opštine Novi Grad.

Kompletan tekst Javnog poziva, Obrasci 1 i  prijave na javni poziv, Uputstva za prijavlјivanje i Obrazac za izvještaj se mogu dobiti u Odjelјenju za privredu i polјoprivredu Opštinske uprave opštine Novi Grad, slanjem upita na email adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili skinuti sa zvanične internet stranice Opštine: www.opstina-novigrad.com.

Prijava za dodjelu podsticajnih sredstava se sa kompletnom dokumentacijom dostavlјa poštom ili lično na info pult Opštine u zatvorenoj koverti, na adresu: Opština Novi Grad, Prijava za podsticajna sredstva za MSP,  Komisija za realizaciju podsticaja za MSP, Petra Kočića 2, Novi Grad.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavlјivanja Javnog poziva (do 10. januara 2020. g.).Kompletnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje ili pojedinačno u nastavku.

Dokumenti:

JAVNI POZIV

OBRAZAC 1 – PRIJAVA ZA UNAPREĐENјE POSLOVANјA MSP

OBRAZAC 2 – PRIJAVA ZA ZAPOŠLjAVANјE

OBRAZAC 3 – UPUTSTVA ZA PRIJAVLjIVANјE

OBRAZAC 4 – IZVJEŠTAJ

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje