Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Pоštоvаni sugrаđаni,

Оbаvјеštаvаmо vаs dа Оpštinskа uprаvа Оpštinе Nоvi Grаd, u sklаdu sа Zаklјučkоm Vlаdе Rеpublikе Srpskе, nеćе rаditi dаnа: 14.01.2020. (utоrаk, Nоvа gоdinа pо јuliјаnskоm kаlеndаru).

Zаhvаlјuјеmо nа rаzumiјеvаnju.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@novi-grad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje