Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Opština Novi Grad pokrenula je 14.10.2019.godine Program dodjele podsticajnih sredstava za samozapošljavanje na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja podsticajnih sredstava za samozapošljavanje opštine Novi Grad. Dodjela podsticajnih sredstava za samozapošljavanje ima za cilj da podstakne zapošljavanje, unapređenje i razvoj preduzetništva na području opštine Novi Grad. Ovim programom opština Novi Grad podržava novoosnovane preduzetnike (start-up), olakšavanjem ostvarivanja pristupa finansiranju i osnaživanja različitih aktera koji su uključeni u oblast preduzetništva.

Podsticajna sredstva za samozapošljavanje će u ovom programu biti dodjeljena do 5.000,00 KM po novootvorenom preduzetnku.

U četvrtak 13.02.2020.godine u 8:00 časova u prostorijama Opštine Novi Grad su dva preduzetnika potpisala Ugovore sa Načelnikom Opštine gospodinom Miroslavom Drljačom o sufinansiranju svojih novih poslovnih ideja.

Obzirom da dodjela podsticajnih sredstava za samozapošljavanje ima za cilj da podstakne zapošljavanje, unapređenje i razvoj preduzetništva na području opštine Novi Grad, Opština Novi Grad će i u narednom periodu nastaviti da podržava dobre ideje, razvoj preduzetništva kako finansijski, putem edukacije novih preduzetnika, tako i putem saradnje sa višim institucija i ministarstava i Vlade Republike Srpske.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@novi-grad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje