Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Opština Novi Grad objavila je Javni poziv za predlaganje poslovnih ideja marginalizovanih grupa žena koje će se finansirati u okviru Programa podrške marginalizovanim grupama žena (PPMG), kojeg solidarno finansiraju Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Opština Novi Grad. Sredstva za realizaciju poslovnih ideja će se dodjelјivati u skladu sa Odlukom o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz granta za biznise koji se finansiraju i sufinansiraju u sklopu Programa podrške marginaliziovanim grupama žena.

Pravo predlaganja poslovnih ideja po Javnom pozivu imaju žene, pojedinačno ili ugrupi, koje se u momentu podnošenja prijave ne mogu okarakterisati kao preduzetnice i ako su to nekada bile. Prijave mogu podnijeti punolјetne osobe ženskog pola, s prebivalištem na području opštine Novi Grad, koje imaju poslovnu ideju i žele je realiziovati kroz započinjanje vlastitog poslovnog poduhvata na području opštine Novi Grad.

Maksimalna vrijednost pojedinačne podrške za finansiranje poslovnih ideja iznosi 10.000 KM.

Javni poziv je otvoren od 11.03.2020. godine, a prijem aplikacija će se vršiti do 25.03.2020. godine.

Prijave je potrebno poslati preporučeno na adresu: Opština Novi Grad, ulica Petra Kočića 2, sa naznakom ,,Komisija za ocjenjivanje prijava na javni poziv za podršku razvoja biznisa žena“ a može se podnijeti i neposrednom predajom ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka u Opštinskoj upravi Novi Grad (Šalter sala).

 

Dokumenti:

Javni poziv

Odluka o o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava

Prijavni obrazac

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje