Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Na osnovu člana 22. stav 1. tačka b) alineja 23. i člana 44. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12, 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 90/17), člana 59. stav 1. tačka 10. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16, 36/19), člana 66. i člana 83. stav 3. Statuta Opštine Novi Grad (''Službeni glasnik Opštine Novi Grad'' broj 2/17)i tačke IV Odluke o formiranju opštinskog štaba za vanredne situacije (''Službeni glasnik Opštine Novi Grad'' broj 4/13), na prijedlog Opštinskog štaba za vanredne situacije, Načelnik Opštine d o n o s i

NAREDBU
o provođenju vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) na području Opštine Novi Grad


U skladu sa daljnjim usložnjavanjem situacije u pogledu novog virusa korona (COVID-19), a u cilju provođenja vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) na području Opštine Novi Grad, te zaštite i spasavanja stanovništva Opštine Novi Grad:
1. ZABRANjUJE SE rad ugostiteljskim objektima svih kategorija (osim ugostiteljske djelatnosti sa šifrom 56.2 ''Djelatnosti keteringa i ostale djelatnosti pripreme i posluživanja hrane'' ), uslužnim djelatnostima/zanatstvo u kojima se ostvaruje neposredan bliski kontakt sa klijentima (frizerski saloni, saloni za uljepšavanje i masaže, osim taksi službe), svadbenim salonima, fitnes–centrima (fitnes, bodi-bilding klubovima i sličnim oblicima organizovanja), dječijim igraonicama i sl.
2. ZABRANjUJU SE svi skupovi privatnog karaktera na kojima se okuplja veći broj ljudi (organizovane proslave u šatorima i sl.),
3. ZABRANjUJE SE rad JU Dječiji vrtić ''Pčelica Maja'' Novi Grad i JU GSC ''Sportska dvorana'' Novi Grad,
4. OGRANIČAVA SE rad trgovinama prehrane/roba široke potrošnje i trgovine stočne hrane i specijalizovane prodavnice (boje i lakovi, gvožđe, tekstil i dr.), dragstori, poljoprivrednim apotekama i ugostiteljskim djelatnostima sa šifrom 56.2 ''Djelatnosti keteringa i ostale djelatnosti pripreme i posluživanja hrane'' do 18,00 časova radnim danom i subotom. (Za rad nedjeljom primjenjuju se odredbe Odluke o o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovačku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Novi Grad),
5. Rad u subjektima iz tačke 4. ove Naredbe organizovati uz preduzimanje sljedećih mjera:
- ograničiti broj ljudi koji istovremeno mogu biti prisutni u zatvorenom prodajnom prostoru, tako da se na ulazu reguliše broj osoba koje istovremeno mogu ulaziti,
- ispred blagajni označiti i organizovati razmak između kupaca od najmanje jedan metar,
- u zatvorenom prodajnom prostoru omogućiti brz protok kupaca, brz izlazak iz objekata i mjere dezinfekcije i povišene higijene,
6. OGRANIČAVA SE rad subjektima koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača – pekare i pekoteke (isključivo u pogledu prodaje njihovih proizvoda po principu „šalterske prodaje“ bez zadržavanja kupaca) do 20,00 časova radnim danom i subotom. (Za rad nedjeljom primjenjuju se odredbe Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovačku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Novi Grad)
7. Moteli na području Opštine Novi Grad mogu pružati usluge isključivo prijavljenim gostima,
8. Benzinske pumpe na području Opštine Novi Grad nastavljaju raditi po dosadašnjem režimu, s tim da je prodaja ostalih roba, osim goriva, zabranjena nakon 18.00 časova.
9. Javne kuhinje mogu nastaviti sa radom isključivo uz izdavanje hrane putem šaltera,
10. Apoteke rade bez promjene radnog vremena, uz preduzimanje sljedećih mjera:
- ograničiti broj ljudi koji istovremeno mogu biti prisutni u zatvorenom prodajnom prostoru, tako da se na ulazu reguliše broj osoba koje istovremeno mogu ulaziti,
- ispred blagajne označiti i organizovati razmak između kupaca od najmanje jedan metar,
- u zatvorenom prodajnom prostoru omogućiti brz protok kupaca, brz izlazak iz objekata i mjere dezinfekcije i povišene higijene.
11. Naređuje se javnim preduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač Opština Novi Grad i Opštinskoj upravi Opštine Novi Grad da organizuju rad sa minimalnim brojem potrebnih izvršilaca uz ograničavanje broja osoba koje istovremeno mogu boraviti u objektima ustanove, preduzeća odnosno Opštinske uprave, kako bi se onemogućilo stvaranje redova i gužvi u zatvorenom prostoru uz održavanje rastojanja između građana u zatvorenim prostorima Opštinske uprave, ustanove ili javnog preduzeća od najmanje jedan metar, uz preduzimanje mjera dezinfekcije i povišene higijene,
12. Naređuje se svim javnim preduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač Opština Novi Grad, zajednicama etažnih vlasnika i svim drugim pravnim licima, preduzetncima ili fizičkim licima koje obavljaju poslovnu djelatnost da odmah preduzmu mjere dezinfekcije prostorija u skladu sa naredbama i instrukcijama Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske koje se odnose na obavezno sprovođenje mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj,
13. Nalaže se inspekcijama i komunaloj policiji Opštine Novi Grad da, u slučaju nepoštovanja naredbi koje se tiču provođenja vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) na području Opštine Novi Grad primijene kaznene odredbe Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti,
14. Pozivaju se građani Opštine Novi Grad da, ukoliko to nije zaista neophodno, ne dolaze u Opštinsku upravu kao ni u druge javne ustanove i preduzeća,
15. U skladu sa odlukom Ministarstva finansija Republike Srpske zabranjen je rad objektima u kojima se priređuju igre na sreću – kladionicama, automat klubovima, tombolama, kazinima i slično do ponedjeljka, 23.03.2020. godine.
16. Provođenje izrečenih mjera obavezne kućne izolacije nadziraće Komunalna policija Opštine Novi Grad u saradnji sa inspekcijskim organima i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske,
17. Opštinska tržišna inspekcija će, u skladu sa nalozima Republičke uprave za inspekcijske poslove – Inspektorata Republike Srpske, provoditi nadzor nad kretanjem cijena osnovnih životnih namirnica kojima je ograničena marža kao i na kretanje cijena drugih roba.
18. Pozivaju se svi privredni subjekti koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga a koje nisu obuhvaćene zabranom da proces rada svedu na neophodni minimum.
19. Stupanjem na snagu ove naredbe stavljaju se van snage naredbe Načelnika Opštine broj 01-022-3/20 od 13.03.2020. godine i broj 01-022-3/20-1 od 16.03.2020. godine,
20. Zabrane i ograničenja važiće do 23.03.2020. godine, kada će ova naredba biti preispitana.
21. Naredba stupa na snagu danom donošenja a primjenjivaće se od 17.03.2020. godine.

Broj: 01-022-3/20-2
Datum: 16.03.2020. godine

NAČELNIK OPŠTINE:
Miroslav Drljača, dipl. inž. šum.

 

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje