Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Na osnovu člana 22. stav 1. tačka b) alineja 23. i člana 44. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12, 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 90/17), člana 59. stav 1. tačka 10. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16, 36/19), člana 66. i člana 83. stav 3. Statuta Opštine Novi Grad (''Službeni glasnik Opštine Novi Grad'' broj 2/17) i tačke IV Odluke o formiranju opštinskog štaba za vanredne situacije (''Službeni glasnik Opštine Novi Grad'' broj 4/13), na prijedlog Opštinskog štaba za vanredne situacije, Načelnik Opštine d o n o s i


NAREDBU
o provođenju vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) na području Opštine Novi Grad


1. U cilju provođenja daljnjih vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) na području Opštine Novi Grad, te zaštite i spasavanja stanovništva Opštine Novi Grad, do 30.03.2020. godine:

1) Izvršiće se hitna nabavka zaštitne opreme za volontere angažovane od strane Opštinskog štaba za vanredne situacije, za zadovoljavanje potreba opštinskih inspekcija i komunalne policije, kao i za potrebe JZU Dom zdravlja Novi Grad i Policijske stanice Novi Grad, a po specifikaciji Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.
2) Određuje se apoteka u ulici Mladena Stojanovića br. 3, u sastavu ZU Apoteke ''B PHARM'' Novi Grad za apoteku koja će, do okončanja vanredne situacije, biti u pripravnosti, u smislu odredaba Zakona o apotekarskoj djelatnosti, a u svrhu kontinuiranog snabdijevanja lijekovima i medicinskim sredstvima stanovništva Opštine Novi Grad.
3) Javna kuhinja koja djeluje u okviru ''Udruženja ''Iskra'' Novi Grad stavlja se u funkciju radi obezbjeđivanja toplih obroka svojim korisnicima na principu „šalterske predaje obroka“ bez zadržavanja korisnika, kao i u svrhu obezbjeđivanja ishrane lica koja su smještena u karantin.


4) Cijena usluga JU Dječiji vrtić ''Pčelica Maja'' Novi Grad će, za mart mjesec 2020. godine, biti umanjena za 50%.

2. Naredba stupa na snagu danom donošenja a primjenjivaće se od 26.03.2020. godine.

 

Broj: 01-022-3/20-20
Datum: 25.03.2020. godine

 

NAČELNIK OPŠTINE:
Miroslav Drljača, dipl. inž. šum.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje