Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Z A K Lj U Č A K

o provođenju vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) na području Opštine Novi Grad

 

 U cilju provođenja daljnjih vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) na području Opštine Novi Grad:

 • Ostaju na snazi sve ranije donesene naredbe Načelnika Opštine i zaključci Opštinskog štaba za vanredne situacije o zabranama i ograničenjima izuzev:

 

 • USLUŽNE djelatnosti u kojima se ostvaruje neposredan bliski kontakt sa klijentima (frizerski saloni, saloni za uljepšavanje i masaže i dr.) MOGU da organizuju svoj rad u vremenu od 07.00 do 19.00 časova radnim danom i subotom, uz preduzimanje svih propisanih mjera zaštite, koje podrazumijevaju:
 1. Neophodno je naručivanje korisnika, nije dozvoljeno čekanje usluge u salonu.
 2. U jednom trenutku može biti usluženo onoliko klijenata koliko propisuje kvadratura (jedan klijent na 10 kvadratnih metara). U manjim salonima (2 - 3 radne stolice), dozvoljen je rad sa klijentima na stolicama uz razmak od dva metra i maksimalno dva frizera/kozmetičara, dok ne smije biti prisutan nijedan klijent koji čeka uslugu unutar salona.
 3. Na ulazu obavezno postaviti plakat sa obavještenjem za držanje fizičke distance i nošenje maske
 4. Nošenje maske i rukavica za zaposlene i korisnika.
 5. Peškir ili jednokratni prekrivač se mijenja poslije svakog klijenta.
 6. Obavezna dezinfekcija ruku korisnika pri ulazu i izlazu iz objekta od strane zaposlenih, kao i dezinfekcija obuće kroz kutiju sa dezinfekcionim sredstvom koja na ulazu mora da stoji označena.
 7. Nakon svakog klijenta vrši se odmah dezinfekcija radne površine, upotrebljenog radnog pribora, aparata, stolice i glavopera, nakon čega se tek može pristupiti pružanju usluge narednom klijentu.
 8. Obavezna dezinfekcija vrata, podova, kvaka i toaleta dva puta dnevno.

 

 • SVE UGOSTITELjSKE DJELATNOSTI mogu da organizuju svoj rad u vremenu od 07.00 do 19.00 časova radnim danom i vikendom uz preduzimanje svih propisanih mjera zaštite, koje podrazumijevaju:
  1. Organizovati rad isključivo u baštama objekata.
  2. Stolovi u bašti se postavljaju tako da postoji distanca od dva metra između osoba koje sjede za različitim stolovima.
  3. Za jednim stolom maksimalno mogu sjediti tri osobe osim ako se ne radi o članovima jednog domaćinstva.
  4. Obezbjeđenje dezinfekcije ruku na ulazu u baštu.
  5. Održavanje fizičke distance osoblja od dva metra.
  6. Korišćenje maski i rukavica od strane osoblja i korisnika.
  7. Piće i hranu treba platiti na mjestu koje je odvojeno od mjesta za izdavanje/preuzimanja narudžbe: jedna osoba preuzima narudžbu i naplaćuje, a druga izdaje naručeno. (Ukoliko to nije moguće organizovati, zaposleni moraju obavezno između naplate i izdavanja narudžbe dezinfikovati ruke i pult na kome se vrši istovremeno naplata i izdavanje narudžbe).
  8. Poželjno korištenje jednokratnih čaša i drugog posuđa.
  9. Obavezna dezinfekcija stolova poslije odlaska svakog gosta, a dezinfekcija prostora, površina i sanitarnih čvorova najmanje dva puta dnevno, po potrebi i češće.
  10. Potrebno je osigurati pridržavanje najviših higijenskih standarda u skladu sa preporukom Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

 

 • TRGOVINE NA MALO NA PIJACAMA I TEZGAMA (zelena i robna pijaca) mogu da organizuju svoj rad u vremenu od 07.00 do 19.00 časova radnim danom i subotom uz preduzimanje svih propisanih mjera zaštite, koje podrazumijevaju:
 1. Prodavci i kupci/korisnici usluga moraju nositi zaštitne maske i rukavice, 
 1. Ograničiti broj ljudi koji istovremeno mogu biti prisutni u zatvorenom prodajnom prostoru, tako da se na ulazu reguliše broj osoba koje istovremeno mogu ulaziti,
 2. Ispred blagajni označiti i organizovati razmak između kupaca/korisnika usluga od najmanje dva metra,
 3. U zatvorenom prodajnom prostoru omogućiti brz protok kupaca/korisnika usluga, brz izlazak iz objekata i mjere dezinfekcije i povišene higijene.

 

 • FITNES CENTRI (fitnes i bodi bilding klubovi i slični oblici organizovanja) mogu da da organizuju svoj rad u vremenu od 08.00 do 16.00 časova radnim danom i subotom, uz preduzimanje svih propisanih mjera zaštite:
 1. Obavezna dezinfekcija sprava i površina teretane na otvorenom, u skladu sa preporukom Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske svaki put nakon upotrebe korisnika.
 2. Omogućiti fitnes na otvorenom u grupama maksimalno do 10 osoba, poštujući fizičku distancu od dva metra.

 

 • JU DJEČIJI VRTIĆ ''PČELICA MAJA'' NOVI GRAD počinje sa radom dana 05.2020. godine uz preduzimanje svih propisanih mjera zaštite, koje podrazumijevaju:

 

 1. Prije početka rada neophodno je izvršiti čišćenje i dezinfekciju kompletnog prostora, površina, igračaka, kreveta i dr.
 2. Kod dolaska, svakodnevno se vrši jutarnja trijaža djece vezano za respiratorne simptome bolesti i mjerenje temperature (bezkontaktni toplomjer) od strane zaposlenih vaspitača.
 3. Djeca sa respiratornim simptomima, ili ako neko od članova porodice ima respiratornu infekciju, se ne primaju u vrtić, do ozdravljenja.
  Na ulazu u vrtić mora da stoji kutija sa dezinfekcionim sredstvom označena za dezinfekciju obuće pri ulasku u vrtić.
 4. Vrši se obavezna dezinfekcija vrata, kvaka, podova i sanitarnih čvorova dva puta dnevno, po potrebi i češće.
 5. Zaposleno osoblje, uključujući i osoblje za pripremu i podjelu obroka, treba koristiti ličnu zaštitnu opremu (radna uniforma, maska, rukavice) uz redovno provođenje mjera respiratorne, lične i kolektivne higijene.
 6. Zaposleni stavljaju maske nakon ulaska u vrtić a rukavice nakon pranja ruku kod dolaska u vrtić. Kada se skinu, iste se ne smiju koristiti ponovo. Upotreba maske i rukavica ima svoju funkciju tri do četiri časa, nakon čega se vrši skidanje i odlaganje u namjenske kese postavljene u kante sa poklopcem koje će biti izvan doticaja djece i obilježene za tu namjenu. Ukoliko dođe do oštećenja ili onečišćenja maske i rukavica, iste se odmah mijenjaju.
 7. Pranje ruku djece organizuje se svaki sat vremena, po potrebi i češće.
  Odmah po dolasku djecu razmještati po sobama i grupama, uz maksimalno moguće razrjeđenje smještaja i boravka (maksimalno 10 djece u jednoj grupi).
 8. Igre i rad sa djecom se trebaju organizovati u manjim grupama i sa što većim boravkom izvan vrtića, u dvorištu.
 9. Poštovanje mjera fizičke distance roditelja i zaposlenih pri dolasku i odlasku djece, te obavezna upotreba maski i rukavica kod zaposlenih i kod roditelja prilikom dolaska/odlaska u/iz vrtića.
 10. Pooštriti higijenske mjere u procesu pripreme, transporta i podjele hrane, uz pojačan inspekcijski nadzor.

 

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a primjenjivaće se od 11.05.2020. godine, izuzev za JU Dječiji vrtić ''Pčelica Maja'' Novi Grad za koji se zaključak počinje primjenjivati od 15.05.2020. godine.

 

Broj: 01-81-6/20-44

Datum: 07.05.2020. godine

 

 

 

            KOMANDANT ŠTABA

 Miroslav Drljača, dipl. inž. šum.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje