Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača prisustvovao je danas drugom virtuelnom sastanku Ekspertskog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora.

Tokom sastanka predstavljeni su članovi Tima,  kao i informacija o Sastanku izmedu Evropske komisije i BiH pododbora za stabilizaciju i pridruzivanje Energija Nuklearna energija, nuklearna sigurnost i zastita od zracenja od 22.09.20 i Odbora odrzanog 26.11.20.

Osim toga razgovarano je i o bazi podataka OneDrive i mogucnostima dopune relevantnim dokumentima kao i informacijama oko Izvjestaja sa sastanka Zajednicke konvencije o sigurnom zbrinjavanju PG i sigurnom zbrinjavanju radioaktivnog otpada.

Sljedeći sastanak paniran je u decembru.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje