Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Načelnik opštine Novi Grad dodjelјuje 30 stipendija za redovne studente prvog ciklusa studija i 25 stipendija za redovne učenike srednjih škola, koji se školuju na slјedećim visokoškolskim ustanovama – fakultetima i srednjim školama:

I

FAKULTETI – ZANIMANјA:

 

 1. matematike- 2 stipendije
 2. fizike - 2 stipendije
 3. srpskog jezika -1 stipendija
 4. njemačkog jezika -1 stipendija
 5. tehničkog vaspitanja - 1 stipendija
 6. defektolog - 1 stipendija
 7. vaspitač predškolske djece - 2 stipendije
 8. inženjer građevine - 2 stipendije
 9. inženjer arhitekture -2 stipendije
 10. Dipl.inženjer saobraćaja - 1 stipendija
 11. Dipl.inženjer mašinstva - 3 stipendije
 12. inženjer elektrotehnike - 3 stipendije
 13. inžinjer tekstila - 2 stipendije
 14. inženjer polјoprivrede - 1 stipendija
 15. medicine - 4 stipendije
 16. veterine - 1 stipendija
 17. farmaceut - 1 stipendija

 

SREDNјE ŠKOLE – SMJEROVI i ZANIMANјA:

 

Gimnazija

 1. Računarsko-informatički smjer - 4 stipendije

 

Srednjoškolski centar

 

 1. Tehničar mehatronike.........................................................................4 stipendije
 2. Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje..................................4 stipendije
 3. Bravar...............................................................................................4 stipendije
 4. Vozač motornih vozila.........................................................................5 stipendija
 5. Pekar.................................................................................................4 stipendije

II

 

Stipendije Opštine Novi Grad dodjelјuju se redovnim studentima druge i viših godina studija koji se školuju na teret budžeta i učenicima drugog i višeg razreda srednje škole, koji imaju državlјanstvo BiH – RS i stalno mjesto prebivališta na teritoriji opštine Novi Grad.

Studenti prve godine studija i učenici prvog razreda srednje škole, nisu obuhvaćeni ovim konkursom.

III

Kandidati koji se prijavlјuju na Konkurs, uz prijavu su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju ( u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji) kojim dokazuju ispunjavanje opštih i posebnih uslova:

                                              

 • uvjerenje o državlјanstvu RS - BiH,
 • izvod iz MKR – rodni list,
 • potvrda o prebivalištu,
 • uvjerenje o redovnom upisu godine studija/razreda srednje škole,
 • izjavu da ne primaju stipendiju po drugom osnovu,
 • kućna lista,
 • uvjerenje o položenim ispitima za studente, sa prosjekom ocjena,
 • svjedočanstvo o završenim razredima srednje škole za učenike,
 • uvjerenje o ličnim primanjima za zaposlene članove zajedničkog domaćinstva,
 • potvrda Biroa za zapošlјavanje - filijala Novi Grad za nezaposlene punolјetne članove  zajedničkog domaćinstva,
 • dokaz o stanju socijalne potrebe,
 • dokaz o članstvu višečlane porodice – porodice sa četvoro i više djece,
 • dokaz o statusu člana porodice poginulog borca odnosno RVI od I do IV kategorije,
 • izvod iz MKU za studente odnosno učenike koji su bez oba roditelјa,
 • kopija tekućeg računa.

 

IV

  Stipendija za tekuću akademsku/školsku godinu isplaćuje se u 8 jednakih mjesečnih rata. Pojedinačna mjesečna rata stipendije za studente iznosi 200,00 KM, a za učenike srednjih škola 70,00 KM.

Sa korisnikom stipendije sklopiće se Ugovor o stipendiranju, kojim će biti pobliže utvrđena prava i obaveze davaoca i korisnika stipendije.

 

VI

Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj koverti na šalter broj 3 Info pulta Opštinske uprave Opštine Novi Grad, lično ili na adresu: Opština Novi Grad, ul. Petra Kočića br. 2, 79220 Novi Grad, sa naznakom "Za Konkurs za stipendije". Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

VII

Nezadovolјni učesnici Konkursa imaju pravo prigovora na objavlјenu Odluku o dodjeli stipendija Načelniku Opštine u roku od 8 dana od dana objavlјivanja Odluke.

Rješenje po prigovoru na Odluku o dodjeli stipendija donosi Načelnik Opštine u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora i ono je konačno.

 

Ovaj Konkurs biće objavlјen na Oglasnoj tabli Opštine Novi Grad, Radiju Novi Grad i internet stranici Opštine Novi Grad (dostupno ovdje)

Rok za prijavlјivanje na Konkurs je 15 dana od dana objavlјivanja. 

 

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje