Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Iako rijetko reagujemo na spekulacije i prozivke pojedinaca na društvenim mrežama, iz dužnosti i obavezi prema našoj djeci i njihovim roditelјima, prinuđeni smo da se oglasimo.

Istina je da je Opština Novi Grad kontaktirana od strane Grada Banja Luka radi realizacije projekta podjele polovnih udžbenika zainteresovanim na teritoriji opštine Novi Grad, kao i to da nismo uzeli učešće u istom.

Naime, prikuplјanje i raspodjela polovnih knjiga, nije ništa novo. Naprotiv, vrši se svake godine na nivou osnovnih škola sa teritorije opštine Novi Grad i Opštinska uprava ne uzima učešće u takvim aktivnostima, niti je ikad uzimala.

Imajući u vidu činjenicu da naše škole samostalno i uspješno organizuju razmjenu polovnih knjiga među učenicima,  kao i činjenicu da angažovanje Opštinske uprave ninakoji način ne bi uticalo na realizaciju projekta Grada Banja Luka u procesu podjele polovnih knjiga, smatramo da nije bilo nikakve potrebe da se uklјučujemo.

Opština Novi Grad u saradnji sa osnovnim školama i  JU Centar za  socijalni rad sa područja opštine Novi Grad već dugi niz godina kupuje nove knjige za djecu od 5. do 9. razreda osnovne škole i srednjoškolce, a na osnovu zahtjeva učenika, roditelјa koji su u stanju potrebe ili na osnovu evidencije JU Centar za socijalni rad.

Smatramo da načelnik opštine Novi Grad i lice odgovorno za rad Opštinske uprave, nema obavezu da učestvuje u aktivnostima koje nisu u direktnoj nadležnosti Opštinske uprave, a pogotovo onda kada je u te aktivnosti upakovana politička kampanja prije zvanične kampanje, a za koju se besramno koriste najosjetlјivije kategorije stanovnika, a to su djeca. 

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje