Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Obavještavamo roditelјe i staratelјe učenika osnovnih i srednjih škola na području opštine Novi Grad da zahtjeve za sufinansiranje troškova prevoza mogu predati na šalteru broj 5 info pulta, zgrade Opštine.   

Pravo na sufinansiranje troškova prevoza imaju redovni učenici osnovnih i srednjih škola na području opštine Novi Grad, koji pripadaju slјedećim socijalnim kategorijama :

  1. da su članovi porodice (roditelјi, braća i sestre) koja prima novčanu pomoć preko Centra za socijalni rad, ili
  2. da su članovi porodice (roditelјi, braća i sestre) koja koristi dodatak za tuđu njegu i pomoć drugog lica 1. ili 2. kategorije, ili
  3. da su u kategoriji djece i omladine sa smetnjama u razvoju ili porodice kojima je produženo roditelјsko pravo, ili
  4. da su u kategoriji porodice sa troje ili više djece, ili
  5. da su djeca pod staratelјstvom, ili
  6. da su članovi porodice samohranih roditelјa, ili
  7. da su članovi porodice u kojoj su oba roditelјa evidentirana kao nezaposela na Birou za zapošlјavanje, ili
  8. da su članovi porodice (roditelјi, braća i sestre) koji su korisnici lične invalidnine.

Roditelјi ili staratelјi koji pripadaju navedenim kategorijama, a žele da ostvare subvenciju na prevoz učenika u obavezi su da se obrate Centru za socijalni rad ili Birou za zapošlјavanje – Novi Grad, gdje će dobiti potrebno uvjerenje, nakon čega će sa potrebnom dokumentacijom izvršiti podnošenje zahtjeva u Opštini Novi Grad.

Svim učenicima koji budu ispunjavali potrebne uslove, Opština Novi Grad će subvenciju uplaćivati na tekući račun roditelјa ili staratelјa, koji su u obavezi da prilože uz zahtjev.

Napominjemo da svi učenici putnici, bez obzira na pravo o subvenciji troškova prevoza od strane Opštine Novi Grad, imaju obavezu da na početku školske godine kupe kartu kod odabranog prevoznika u punom iznosu.

Predaja zahtjeva će trajati od 01.09.2022. godine do 15.09.2022. godine

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje