Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Dana 27.09.2022.godine u okviru projekta EU4AGRI objavlјen je Javni poziv za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima.  Javni poziv se sastoji od dva odvojena lota, a Opština Novi Grad namjerava da podnese prijavu u okviru  LOT 1.: Diverzifikacija ekonomskih aktivnosti na gazdinstvima (podrška polјoprivrednim proizvođačima za uvođenje novih izvora prihoda na gazdinstvima).

 U skladu sa uslovima Javnog poziva, korisnici finansijske podrške u sklopu ovog javnog poziva su polјoprivredni proizvođači (polјoprivredna gazdinstva i registrovani privredni subjekti-mikro preduzeća)  a kroz prijavu koju podnose jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi). 

 Navedeni potencijalni korisnici finansijske podrške sa sjedištem/ prebivalištem na području opštine Novi Grad  svoje prijedloge za finansiranje podnosiće direktno Opštini Novi Grad u formi koncept projektnih prijedloga dok će Opština Novi Grad objediniti sve pristigle koncept projektne prijedloge i dostaviti ih u jednoj prijavi prema EU4AGRI projektu. 

 

Kako bi se osiguralo da potencijalni krajnji direktni korisnici budu izabrani na fer i transparentan način, Opština Novi Grad objavlјuje javni poziv svim zainteresovanim polјoprivrednim proizvođačima  da izraze interes za učestvovanje u projektu „Podrška Evropske unije za konkurentnost polјoprivrede i ruralni razvoj u   Bosni i Hercegovini“ (EU4AGRI), a u okviru mjere  „Podrška investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima-LOT 1“.

U svrhu adekvatnog informisanja o Javnom pozivu, Opština Novi Grad će organizovati  Info dan na kojem će polјoporivredni proizvođači moći da dobiju odgovore na sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv.   Info dan će se održati 21.10.2022. godine u 11.00 časova u sali broj 5., u zgradi Opštinske uprave Novi Grad, te se ovim putem pozivaju svi zainteresovani polјoprivredni proizvođači sa područja opštine Novi Grad da prisustvuju ovom događaju.

 

Obrasci Prijave na Javni poziv sa pripadajućom dokumentacijom su dostupni na  zvaničnoj internet stranici Opštine Novi Grad: www.opstina-novigrad.com  i na info pultu Opštine Novi Grad, a mogu se preuzeti i slanjem upita na email adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..  

Takođe, kompletnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku:

  1. JAVNI POZIV
  2. BUDŽET PROJEKTA- Prilog 1
  3. PRIJAVNI OBRAZAC- Prilog 2
  4. IZJAVA UN GLOBALNI PRNCIPI-Prilog 3
  5. IZJAVA DA KRAJNJI KORISNIK NIJE U POSTUPKU PREDSTEČAJNE NAGODBE ILI LIKVIDACIJE –Prilog 4
  6. IZJAVA DA KRAJNJI KORISNIK NIJE OSUĐIVAN- Prilog-5
  7. IZJAVA DA VLASNIK OBJEKTA NE VRŠI JAVNU FUNKCIJU- Prilog-6
  8. IZJAVA DA KORISNIK NIJE U SISTEMU PDVa- Prilog-7

Prijave sa pripadajućom dokumentacijom se mogu podnijeti najkasnije do 03.11.2022. godine (četvrtak) do 15:00 časova, poštom ili lično na info pult Opštine u zatvorenoj koverti, na adresu: 

Opština Novi Grad, 

Prijava na javni poziv za izražavanje interesa za učestvovanje u projektu EU4AGRI,                                 

Petra Kočića 2,  79220 Novi Grad.

 Za dodatne informacije svi zainteresovani se mogu obratiti:

Odsjeku za upravlјanje razvojem, kancelarija broj 49 (3. sprat), na broj telefona: 052/720-466, kontakt osoba: Saša Mirić ili putem email-a Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..  

Takođe, dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti i putem formulara za pitanja na  web stranici projekta https://eu4agri.ba/postavi-pitanje    do 10.11.2022. godine.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje