Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Predstavnici Opštine Novi Grad prisustvovali su završnom Plenarnom okruglom stolu u okviru Projekta „Podrška sistemu prihvata i integracije državljana BiH koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji“, koji je održan u Neumu u periodu 18. do 20. oktobra 2022. godine.
Organizatori događaja su Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i partnerska organizacija „Hilfswerk International“, a okruglom stolu su, pored predstavnika lokalnih zajednica uključenih u ovaj proces, prisustvovali i predstavnici domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija, koje se bave pitanjima readmisiranih osoba, kao i predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH.
U okviru okruglog stola predstavljeni su rezultati pomenutog projekta, kao i iskustva pojedinih jedinica lokalne samouprave u prihvatu i integraciji državljana BiH, koji se vraćaju po osnovu Sporazuma o readmisiji, a dogovorene su i aktivnosti za naredni period.
Realizacija navedenog projekta, koji finansira Ministarstvo unutrašnjih poslova za izgradnju i domovinu Savezne Republike Njemačke s prenesenim ovlašćenjem za potpis na Saveznu kancelariju za migracije i izbjeglice (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge – BAMF), osigurava da se povratnicima po osnovu Sporazuma o readmisiji omogući dalja reintegracija u lokalnim zajednicama kroz stambenu i finansijsku podršku, kao i svaki drugi vid pomoći.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje