Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Strategija razvoja Opštine Novi Grad za period 2017-2026. je klјučni strateško-planski dokument Opštine, koji usmjerava razvoj lokalne zajednice i koji je usvojen od strane Skupštine opštine Novi Grad dana 28.03.2017. godine (Službeni Glasnik Opštine Novi Grad broj 4/17). Strategija predviđa kontrolno vrednovanje implementacije strategije razvoja sa istekom petogodišnjeg perioda (2021), a finalno vrednovanje sa istekom perioda implementacije strategije (2026).

Imajući u vidu da se 2021. godine završio petogodišnji ciklus implementacije Strategije i da je istekao planski period sektorskih planova, Opštinsko rukovodstvo  je odlučilo da tokom 2021/2022. godine provede proces revizije (ažuriranja) Strategije razvoja opštine Novi Grad, te definiše novi planski okvir za period od 2023.-2026. godine, uzimajući u obzir klјučne izmjene potreba i okolnosti za razvoj opštine (Zaklјučak Skupštine opštine Novi Grad broj: 02-022-86/20 od 10.09.2020.godine). Nakon donošenja Odluke o pokretanju procesa revizije  Strategije razvoja opštine Novi Grad za period 2017-2026. godine, Načelnik opštine je imenovao Opštinski razvojni tim i sektorske radne grupe, nakon čega su uslijedili sastanci Opštinskog razvojnog tima  i sektorskih radnih grupa u cilјu izrade revidiranog strateškog dokumenta.

U tom kontekstu, tokom 2021. godine izvršena srednjoročna evaluacija Strategije čiji su rezultati predstavlјali ulazne informacije neophodne za provođenje kvalitetne revizije Strategije razvoja. U toku procesa izrade Revidirane strategije, donesen je Zakon o strateškom planiranju i upravlјanju razvojem u Republici Srpskoj (Službeni glasnik Republike Srpske 63/21), koji je stupio na snagu 15.07.2021. godine, a  čime je po prvi put regulisano strateško planiranje i upravlјanje razvojem u Republici Srpskoj. Procedure izrade i struktura strateških dokumenata i druga pitanja od značaja za strateške dokumente u Republici Srpskoj uređeni su Uredbom o strateškim dokumentima u Republici Srpskoj (Službeni glasnik Republike Srpske 94/21), a koja je stupila na snagu 28.10.2021.g. U skladu sa navedenim pravnim okvirom, osim ažuriranja samog dokumenta, pristupilo se i usklađivanju Revidirane strategije sa novim zakonskim i podzakonskim propisima.

Prikuplјeni su neophodni podaci, održani radni sastanci Opštinskog razvojnog tima,  te je izrađen Nacrt strateške platforme. Nakon prihvatanja Nacrta strateške platforme od strane Opštinskog razvojnog tima, stekli su se uslovi da se ovaj dokument dostavi u proces obaveznih javnih konsultacija, koji je trajao do 13.06.2022.godine.

Nakon prethodno navedenog, Opštinski razvojni tim je pristupio definisanju Nacrta revidirane Strategije razvoja Opštine Novi Grad za period 2023-2026.godine, te su se stekli uslovi da se ovaj dokument uputi u proces obaveznih javnih konsultacija, počevši od 09.11.2022.godine, u trajanju od 15 dana (do 23.11.2022.g.). Javne konsultacije su propisane Uredbom o strateškim dokumentima u Republici Srpskoj i podrazumijevaju uvid javnosti i zainteresovanih strana i postizanje saglasnosti oko klјučnih elemenata strateškog dokumenta.

Cilј provođenja javnih konsultacija je da se javnost i svi zainteresovani upoznaju sa dokumentom Nacrta revidirane Strategije razvoja Opštine Novi Grad za period 2023-2026.godine, te ravnopravno učestvuju u izradi strateškog dokumenta koji će sadržavati intervencije vezane za pobolјšanje kvaliteta života na lokalnom nivou.

Pravo predlaganja prioritetnih mjera i klјučnih strateških projekata imaju svi građani, udruženja građana, predstavnici mjesnih zajednica, privatnog sektora, dijaspore, javnog sektora, predstavnici nevladinih organizacija i ostali subjekti.

Pozivamo sve zainteresovane da svoje komentare, prijedloge, sugestije i primjedbe dostave putem obrasca koji je dostupan uz ovaj poziv,  a na jedan od slјedećih načina:

  • Pismenim putem na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.,
  • U pisanoj formi direktno na protokol (info pult) Opštine Novi Grad; uz naznaku: „Za koordinatora ORT-a: Javne konsultacije/Nacrt revidirane strategije razvoja Opštine Novi Grad za period 2023-2026.godine“,
  • Putem pošte na adresu: Opština Novi Grad, Petra Kočića 2, 79220 Novi Grad.

Takođe, za dodatna pitanja ili informacije, svi zainteresovani se mogu obratiti na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili na broj telefona 052/720-466.

Nacrt revidirane Strategije razvoja Opštine Novi Grad za period 2023-2026.godine je dostupan na web stranicama Opštine Novi Grad www.opstina-novigrad.com i www.investnovigrad.com, kao i na Info pultu Opštinske uprave opštine Novi Grad.

 

Rok za dostavlјanje primjedbisugestija i prijedloga na Nacrt revidirane Strategije razvoja Opštine Novi Grad za period 2023-2026.godine  je  23.11.2022.g. do 15.00 časova.

 

DOKUMENTI:

Poziv na učešće u procesu javnih konsultacija

Nacrt revidirane strategije opštine Novi Grad 2023-2026

Pojašnjenje i tabelarni pregled prioriteta, mjera i ključnih projekata

OBRAZAC ZA KOMENTARE

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje