Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Obavještavamo sve zainteresovane da je 14. novembra 2022. godine ažuriran Javni poziv za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima.

Korekcije se odnose na sljedeće:

  • Minimalan broj direktnih krajnjih korisnika u jednoj prijavi u LOT1, smanjen je sa minimalno pet na minimalno tri krajnja korisnika. U vezi sa ovom izmjenom urađene su i izmjene u tabeli bodovanja, vezano za bodovanje broja korisnika u jednoj prijavi;
  • Detaljno je opisano šta se podrazumijeva pod tradicionalnim zanatima u ovom javnom pozivu;
  • Fizička lica, krajnji korisnici u LOT1 ne dostavljaju upotrebnu dozvolu za prostor u kojem se vrši proizvodnja, prerada i pružanje usluga;
  • Rok za podnošenje prijava produžen je na 28.12.2022. godine do 15.00 sati;
  • Rok za postavljanje dodatnih pitanja produžen je do 23.12.2022. godine;
  • U prilozima 3-1, 3-2 i 4 (Budžeti projekata direktnih korisnika za LOT1 i LOT2, te Ukupni budžet projekta) izvršene su tehničke izmjene i ispravke pojedinih formula. Ove izmjene su isključivo tehničkog karaktera i ne mijenjaju odredbe Smjernica javnog poziva

U skladu sa uslovima Javnog poziva, korisnici finansijske podrške su polјoprivredni proizvođači (polјoprivredna gazdinstva i registrovani privredni subjekti-mikro preduzeća)  a kroz prijavu koju podnose jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi).

S obzirom da se samo jedinice lokalne samouprave mogu prijaviti na ovaj javni poziv, Opština Novi Grad poziva sve zainteresovane poljoprivredne proizvođače sa područja opštine Novi Grad da popunjene Prijavne obrasce za izražavanјe interesa za učestvovanјe u projektu EU4Agri dostave na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. najkasnije do 21.12.2022.godine.

Prihvatlјiva prijava koju dostavlјa Opština Novi Grad, prema ažuriranom Javnom pozivu EU4AGRI, mora se odnositi na finansijsku podršku za minimalno tri (3) poljoprivredna proizvođača. Opština Novi Grad zadržava pravo da odustane od kandidovanja projektnog prijedloga u slučaju nedovolјnog broja prijava i/ili neodgovarajućeg profila zainteresovanih lica (potencijalnih direktnih krajnjih korisnika).

Za dodatne informacije svi zainteresovani se mogu obratiti Odsjeku za upravlјanje razvojem, kancelarija broj 49 (3. sprat), na broj telefona: 052/720-466, kontakt osoba: Saša Mirić ili putem email-a Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Više informacija o ovome javnom pozivu možete pronaći na ovom linku:

PRILOG:

  1. Prijavni obrazac izražavanјe interesa za učestvovanјe u projektu EU4Agri

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje