Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Opština Novi Grad, u skladu sa Pravilnikom o dodjeli javnih sportskih priznanja („Službeni glasnik opštine Novi Grad“, broj12/17), raspisuje Konkurs za izbor kandidata za dobijanje javnih sportskih priznanja za postignute sportske rezultate i unapređenje sporta u 2022. godini na području opštine Novi Grad.

Osnovni cilј dodjelјivanja je odavanje priznanja organizacijama za fizičku kulturu i sportistima, sportskim stručnjacima i sportskim radnicima koji svojim rezultatima, stručnošću i aktivnošću doprinose razvijanju i unapređivanju masovnih i takmičarskih oblika fizičke kulture i postizanju vrhunskih sportskih rezultata, jačanju zdravlјa, psiho-fizičkih sposobnosti, formiranju moralnog lika sportista, jačanju međunarodnog ugleda naše zemlјe i podsticanju svestrane aktivnosti na unapređenju sporta i fizičke kulture u Opštini Novi Grad i šire.

Javna sportska priznanja opštine Novi Grad se dodjelјuju :

  • NAJBOLjOJSPORTSKOJ ORGANIZACIJIGODINE (klub,društvo, organizacijai dr.)
  • NAJBOLjEM SPORTISTI I SPORTISTKINј I GODINE,
  • NAJISTAKNUTIJEM SPORTSKOM RADNIKU GODINE,
  • NAJUSPJEŠNIJEM SPORTSKOM TRENERU GODINE,
  • NAJBOLjEM MLADOM SPORTIST I ISPORTISTKINјI GODINE
  1. NAJBOLjA SPORTSKA ORGANIZACIJA GODINE (klub, društvo, organizacija i dr.)

Nagrada se dodjelјuje za postignute značajne takmičarske rezultate koje su postigli njeni članovi u zemlјi i inostranstvu u protekloj godini. Takođe, za zastupanje zajedničkih interesa kluba, društva ili organizacije pred opštinskim i državnim organima i organizacijama, obezbjeđenje uslova za razvoj vrhunskog sporta, preduzimanje aktivnosti radi omasovlјavanja članstva u klubu, pružanje stručne pomoći svojim članovima za unapređivanje njihovog rada, organizovanje inovacija znanja stručnih kadrova u klubu, aktivnosti na jačanju sportskog morala i sportskog duha kod svojih članova, obezbjeđenje funkcionisanja jedinstvenog informacionog sistema na nivou saveza, učestvovanje u izgradnji, održavanju i upravlјanju sportskim objektima koji su potrebni organizaciji, odnosno klubu.

 

  1. NAJBOLjI SPORTISTA I SPORTISTKINјA GODINE

 Priznanje se dodjelјuje za postignute značajne rezultate na takmičenjima u zemlјi i inostranstvu i opštini Novi Grad u toku godine za koje se priznanje dodjelјuje. Takođe, za očuvanje sportskog ugleda kluba za koji nastupaju, za očuvanje moralnog lika sportiste i ugleda Opštine Novi Grad i Republike Srpske.

 

  1. NAJISTAKNUTIJI SPORTSKI RADNIK GODINE

 Ovo priznanje dodjelјuje se pojedincima za sistematsko angažovanje i rad na razvijanju aktivnosti u organizacijama za fizičku kulturu, sportskim savezima i društvima. Takođe, za uspješno rukovođenje i aktivnost u organima i tjelima organizacija u oblasti sporta i fizičke kulture, za neposredno angažovanje na osnivanju novih sportskih organizacija i druge slične aktivnosti, a sve u interesu sporta i fizičke kulture uopšte.

 

  1. NAJUSPJEŠNIJI SPORTSKI TRENER GODINE

Priznanje se dodjelјuje za aktivnost na unapređenju sportskog stvaralaštva i podizanju kvalitetnog sporta, pri čemu je od značaja: osposoblјavanje sportista i ekipa za vrhunska sportska dostignuća (pojedinačna ili ekipna), postignuti takmičarski rezultati, broj sportista sa kojima je trener radio, aktivnost na stručnom i vaspitnom radu sa sportistima, za doprinos u radu trenerske organizacije i druge slične aktivnosti.

   

  1. NAJBOLjI MLADI SPORTISTA I SPORTISTKINјA GODINE

Ovo priznanje se dodjelјuje za postignute značajne rezultate u Opštini Novi Grad i šire u toku godine za koju se priznanje dodjelјuje u kategoriji pionirske, kadetske ili juniorske selekcije.

Pri izboru se uzima u obzir uspjeh u školi, učešće na takmičenjima i postignuti rezultati.

 

NAČIN PREDLAGANјA KANDIDATA ZA DODJELU JAVNIH SPORTSKIH  PRIZNANјA

 

Konkurs je otvoren do 21.12.2022. godine a prijedlozi sa dokumentovanim obrazloženjima dostavlјaju se  u zatvorenoj koverti Komisiji za dodjelјivanje javnih sportskih priznanja opštine Novi Grad, sa naznakom „Izbor najbolјeg sportiste za 2022.godinu“

Prijave se dostavlјaju na Info pult opštine Novi Grad.

Predlagači za dodjelu javnih sportskih priznanja mogu biti organizacije za fizičku kulturu (klub, društvo, organizacija), granski sportski savezi, škole, građani i drugi organi i organizacije.

 

POSTUPAK ZA DODJELjIVANјE JAVNIH SPORTSKIH PRIZNANјA

Javna sportska priznanja opština Novi Grad  dodjelјuje do 31. januara 2023. godine.

Odluku o dodjelјivanju javnih sportskih priznanja donosi Načelnik opštine Novi Grad na prijedlog Komisije za dodjelјivanje javnih sportskih priznanja opštine Novi Grad.

Komisiju za dodjelјivanje javnih sportskih priznanja opštine Novi Grad imenuje Načelnik opštine Novi Grad iz redova sportista i sportskih radnika i stručnjaka u oblasti fizičke kulture.  

 

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje