Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

 

U Novom Gradu je održan sastanka Koordinacionog tijela BiH za problematiku odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Trgovskoj gori, kojem su, pored domaćina, načelnika opštine Novi Grad Miroslava Drljače, prisustvovali ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić, predsjedavajući Pravnog tima za izradu Strategije pravne zaštite interesa Bosne i Hercegovine u vezi sa pitanjima odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora Željko Bogut, predsjedavajući Ekspertskog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi s problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore Emir Dizdarević, te predstavnici nadležnog ministarstva Federacije BIH i stručnih institucija.

Na sastanku je razgovarano o realizovanim aktivnostima, a dogovoreni su i naredni koraci koji se odnose na način finansiranja i dinamiku provođenja aktivnosti na sprječavanju izgradnje spornog odlagališta. Osim toga, definisano je da istražne radove u Republici Srpskoj provode institucije Srpske te da taj dio finansira Republika Srpska, a radove na području Federacije BiH federalne institucije, a najavljeno je da će poslije novogodišnjih praznika početi bilaterarni sastanci sa predstavnicima Republike Slovenije i Republike Hrvatske u vezi sa razmatranjem mogućnosti da se radioaktvni otpad odlaže na lokaciji Vrbina u Sloveniji.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje