Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Vlade Republike Srpske objavilo je javni poziv za prijavu lica starijih od 65 godina i korisnika najniže penzije iz tačke 1. alineja 1. i 2. Odluke o određivanju iznosa najniže penzije, za dodjelu finansijske pomoći za troškove grijanja.

Prijava na javni poziv podnosi se Centru za socijalni rad u mjestu prebivališta podnosioca prijave. Obrazac prijave se može preuzeti u štampanoj formi u prostorijama nadležnog centra i u elektronskoj formi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.

Dokumentaciju i kompletan tekst javnog poziva možete preuzeti ovdje.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje