Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Na sastanku Organizacionog odbora manifestacije „Trke slobode 2023“ odlučeno je  da se trke, koje su se trebale održati 18. maja,  odgode.

Iako su za održavanje trke završene sve organizaciono-tehničke pripreme, odluka je donesena zbog nepovoljnih vremenskih prilika.

Sljedeći sasatanak Organizacionog odbora zakazan za sedam dana, kada će biti definisan novi termin održavanja manifestacije, a o svemu će javnost i učesnici biti blagovremeno obaviješteni.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje