Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drlјača potpisao je danas sa predstavnicima Federalnog ministarstva raselјenih osoba i izbjeglica i „Niskogradnje Marjanović“ d.o.o. Prijedor Ugovor o izvođenju radova na obnovi i zgradnji infrastrukturnih objekata povratnika.

Ugovorena cijena za izvođenje radova iznosi 192.175,50 KM, a sredstva su obezbijeđena od strane Federalnog ministarstva raselјenih osoba i izbjeglica (134.522,85 KM) i Opštine Novi Grad (57.652,65 KM).

Projektom je predviđena rekonstrukcija 1 430 m puta u šest ulica u mjesnim zajednicama Urije, Prekosanje, Blagaj Rijeka, Blagaj Japra, Suhača i Agići, a rok za završetak radova je 40 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje