Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Opština Novi Grad, 4.jula, potpisala je ugovor o saradnji sa USAID-om/INSPIRE-om u sklopu  Programa podrške marginalizovanim grupama žena i pripadnicima drugih marginalizovanih grupa u razvoju biznisa. Ugovor su potpisali, u ime Opštine Novi Grad, zamjenik načelnika opštine Bojan Lukač, i  Dunja Jaliman, zamjenik direktora Programa podrške i zaštite lјudskih prava USAID/INSPIRE. Ugovor je vrijedan 60.000 KM i  realizuje se posredstvom Instituta za razvoj mladih KULT.

Zamjenik načelnika Bojan Lukač izjavio je da u programu podrške marginalizovanim grupama od ukupnih 60 000 KM, 50 odsto, odnosno 30 000 KM obezbjeđuje Opština Novi Grad. Dodao je da su u prvom ciklusu programa u Novom Gradu podržali pet biznisa koje su osnovale i koje uspješno predvode žene, te se nada kako će ovaj ciklus omogućiti novim korisnicima da uspješno realizuju svoje poslovne ideje.

„Program podrške i zaštite ljudskih prava pokrenut je 2020. godine od strane Vlade Sjedinjenih Američkih Država kroz USAID, a cilj ovog programa je unaprijeđivanje institucija vlasti kako bi došlo do sveukupne zaštite lјudskih prava u BiH i pružanja održivih prilika za zapošlјavanje i samozapošlјavanje marginilizovanih grupa u BiH“, navodi Jaliman.

Jaliman je takođe navela da ovaj ciklus programa naslanja na onaj prethodni, u sklopu kojeg je podržano 10 jedinica lokalne samouprave, pet u Republici Srpskoj i pet u FBiH, i osnovano ukupno 60 biznisa, koje uspješno vode žene. Dodala je i da se ovaj ciklus programa razlikuje se od prethodnog u tome što podrška nije usmjerena samo na marginalizovane grupe žena, već generalno na marginalizovane grupe.

I u ovom ciklusu programa podrške biće podržano 10 jedinica lokalne samouprave, a Opština Novi Grad, koja drugi put učestvuje u programu USAID-a, pripremiće i  potom objaviti Javni poziv za prijavlјivanje zainteresovanih, navode Lukač i Jaliman.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje