Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Arhiva vijesti

August 2020

Dobrodošli u sekciju arhive vijesti. Arhiva trenutno broji 11 vijesti, podjeljenih po mjesecima i godinama.
Opština Novi Grad
Super User
1029

RUKOVODSTVO OPŠTINSKE UPRAVE SASTALO SE SA DIREKTOROM JP „PUTEVI RS“

U prostorijama Opštinske uprave danas je održan sastanak kojem su prisustvovali Nečelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača, njegov zamjenik Bojan Lukač, predsjednik SO Novi Grad Mirko Zgonjanin i d read more..

Opština Novi Grad
Super User
993

DOGOVORENI NOVI KORACI U CILJU RJEŠAVANJA STATUSA GRANIČNOG PRELAZA

Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača i njegov zamjenik Bojan Lukač sastali su se danas sa predjsednikom Mješovite komisije za praćenje provođenja Ugovora o granici između BiH i RH Božom Zovko read more..

Opština Novi Grad
Super User
975

Saopštenje za javnost - 27.8.2020

Neprijatno smo iznenađeni objašnjenjem odbornika Slobodana Stanića da je Skupština opštine Novi Grad danas odbila  da razmatra tačku dnevnog reda u vezi sa problemom odlagališta radioaktivnog otpada read more..

Opština Novi Grad
Super User
952

Otkazuju se "Dаni pčеlаrstvа, vоćаrstvа i nаšеg sеlа"

Оpštinskа uprаvа Оpštinе Nоvi Grаd оbаvјеštаvа zаintеrеsоvаnе izlаgаčе i grаđаnе dа sе оvоgоdišnjа trаdiciоnаlnа mаnifеstаciја “Dаni pčеlаrstvа, vоćаrstvа i nаšеg sеlа ” оtkаzuје zbоg situаciје uzrо read more..

Opština Novi Grad
Super User
1010

GRADNJA U ZONI „PARKA PRIRODE“

U Novom Gradu danas je održan sastanak na kojem se razgovaralo o masovnoj gradnji na obalama Une, odnosno u zoni Parka prirode „Una“, kao i o obavezama, inspekcijskom nadzoru i postupanju nadležnih read more..

Opština Novi Grad
Super User
902

Potpisani ugovori sa 11 korisnika projekta CRS-a

U prostorijama Skupštine opštine Novi Grad, potpisani su ugovori sa korisnicima CRS-ovog projekta pod nazivom „Održivi povratak i integracija raseljenih osoba i izbjeglica u Bosni i Hercegovini, Crn read more..

Opština Novi Grad
Super User
937

Zaključak o provođenju vanrednih mjera - 18.8.2020

Nа оsnоvu člаnа 45. tаčkа b) Zаkоnа о zаštiti i spаsаvаnju („Službеni glаsnik Rеpublikе Srpskе“, brој: 121/12, 46/17), Оpštinski štаb zа vаnrеdnе situаciје, dоnоsi: Z А K Lj U Č А K о prоvоđеnju v read more..

Opština Novi Grad
Super User
951

OBILJEŽENO 25 GODINA OD „OLUJE“

U Novom Gradu danas je obilježno dvadeset pet godina od agresije hrvatske vojske na Republiku Srpsku Krajinu, tokom koje je stradalo blizu 2.000 Srba. Ovim povodom služen je parastos u Hramu Svetih read more..

Opština Novi Grad
Super User
1016

PОТPISАN UGОVОR ZА RЕАLIZАCIЈU PRОЈЕKТА UNАPRЕĐЕNјА LОKАLNIH KАPАCIТЕТА ZА PRUŽАNјЕ USLUGА UPRАVLjАNјА ОТPАDОМ

Izmеđu Оpštinе Nоvi Grаd i Invеsticiоnо-rаzvојnе bаnkе Rеpublikе Srpskе (IRBRS) pоtpisаn је Ugоvоr о dоdјеli bеspоvrаtnih srеdstаvа u sklоpu Finаnsiјskоg mеhаnizmа zа finаnsirаnjе prојеkаtа intеgris read more..

Opština Novi Grad
Super User
919

Zaključak o provođenju vanrednih mjera - 4.8.2020

Nа оsnоvu člаnа 45. tаčkа b) Zаkоnа о zаštiti i spаsаvаnju („Službеni glаsnik Rеpublikе Srpskе“, brој: 121/12, 46/17), Оpštinski štаb zа vаnrеdnе situаciје, dоnоsi: Z А K Lj U Č А K о prоvоđеnju v read more..

Opština Novi Grad
Super User
975

Obilježen Dan stradanja civilnog stanovništva

U okviru obilježavanja Dana stradanja civilnog stanovištva opštine Novi Grad u Drugom svjetskom ratu u nedjelju su  u nekoliko naselja služeni parastosi, položeni vijenci i prislužene svijeće. Para read more..

Rezultati 1 - 11 od 11

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje