English German Italian Serbian
Vi ste ovde: PočetakJavne nabavkeOdluke
Preuzimanja
Pregled Pretraga preuzimanja Dodaj datoteku Gore
Kategorija: Odluke
Redosled po: Podrazumevano | Ime | Datum | Pregleda | [Opadajuće]
Datoteke:
Odluka - zimsko održavanje puteva i ulica na području opštine Novi Grad

Preuzimanje
Preuzimanje
Kreirano
Veličina
Preuzimanja
2015
57.86 KB
75
Odluka - nabavka vodovodnog materijala

Preuzimanje
Preuzimanje
Kreirano
Veličina
Preuzimanja
2015
1.78 MB
118
Odluka - sanacija kanala u Goranskoj ulici

Preuzimanje
Preuzimanje
Kreirano
Veličina
Preuzimanja
2015
56.29 KB
114
Odluka - vatrogasna uniforma

Preuzimanje
Preuzimanje
Kreirano
Veličina
Preuzimanja
2015
57.73 KB
163
Odluka - Vatrogasni dom

Preuzimanje
Preuzimanje
Kreirano
Veličina
Preuzimanja
2015
1.27 MB
130
Odluka - rekonstrukcija nekategorisanih puteva

Preuzimanje
Preuzimanje
Kreirano
Veličina
Preuzimanja
2015
70.42 KB
140
Odluka Lot 2 - Sanacija podova u fiskulturnoj sali OŠ Vuk Karadžić Novi Grad

Preuzimanje
Preuzimanje
Kreirano
Veličina
Preuzimanja
2015
2.6 MB
98
Odluka - Lot 1 - Sanacija sanitarnih čvorova u OŠ Dragan Vujanović Svodna

Preuzimanje
Preuzimanje
Kreirano
Veličina
Preuzimanja
2015
2.51 MB
110
Odluka - vanredno održavanje puteva i ulica - faza II

Preuzimanje
Preuzimanje
Kreirano
Veličina
Preuzimanja
2015
1.9 MB
140
Odluka - vanredno održavanje puteva i ulica

Preuzimanje
Preuzimanje
Kreirano
Veličina
Preuzimanja
2015
67.48 KB
143