English German Italian Serbian
Vi ste ovde: Početak

Програм израде Плана интегритета и Обавјештење за запослене

 

Обавјештавамо да је Општинска управа Нови Град од 17.03.2017. године започела активности на припреми и изради свог Плана интегритета, у складу са Правилима за израду, увођење и спровођење планова интегритета у Републици Српској, коју је усвојила Комисија за спровођење Стратегије за борбу против корупције Републике Српске, као стално радно тијело Владе Републике Српске за координацију и евалуацију спровођења те Стратегије.

Начелник општине Нови Град је именовао радну групу за израду Плана стратегије која се састоји од 7 чланова. Будући да је у току израда оквирног Плана интегритета, у наредном периоду спроводиће се активности на прикупљању ставова заинтересованих страна путем анкетирања, интервјуа и фокус групе, те овим путем упознајемо све запослене са почетком његове израде.

Last modified on ponedeljak, 10 april 2017 09:13
Rate this item
(0 votes)