English German Italian Serbian
Vi ste ovde: Početak

NAČELNIK NA SASTANKU SA POTPREDSJEDNICOM FBIH

Načelnik Opštine Novi Grad Miroslav Drljača razgovarao je juče sa potpredsjednicom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Melikom Mahmutbegović o položaju povratnika, zapošljavanju ove kategorije stanovništva, bezbjedonosnim pitanjima, a bilo je riječi i o odlagalištu radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Na sastanku održanom u Kabinetu načelnika Opštine Novi Grad prisustvovali su i zamjenik načelnika Opštine Novi Grad Bojan Lukač, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Senad Bratić, potpredsjednik Skupštine opštine Novi Grad Selim Ekić i odbornik u Skupštini opštine Novi Grad iz reda Bošnjačkog naroda Mehmed Alić.

Mahmutbegovićeva je na sastanku izrazila zadovoljstvo odnosom prema povratnicima u Novom Gradu, a za Srnu je po ovom pitanju rekla da je zadovoljna i procesom povratka, te je dodala: „Osim toga i odnos prema povratničkoj populaciji je izuzetno dobar, odnos načelnika i skupštinske većine je na zadovoljavajućem nivou. Vidim da se grade odnosi uvažavanja i povjerenja, što je uslov za svaki napredak" .

Drljača je za isti izvor rekao da je politička struktura bošnjačkog naroda, SDA i SDP dio skupštinske većine i tako punopravno odlučuju o svim pitanjima u vezi sa razvojem, te o dokumentima važnim za život stanovnika ove lokalne zajednice. „Nadležna ministarstva FBiH do sada su podržala značajan broj projekata iz oblasti infrastrukture i održivog povratka", izjavio je on.

Imajući u vidu da je iz Kabineta Načelnika Opštine Novi Grad nedavno upućen dopis na adresu predsjednika Vlade Federacije BiH, u vezi sa odlagalištem radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, Mahmutbegovićeva je rekla da će i Vlada Federacije BiH u narednom periodu ponovo aktualizirati ovo pitanje, te da će preduzeti sve potrebne mjere kako bi se spriječilo odlaganje radioaktivnog otpada na pomenutoj lokaciji.

Kada je u pitanju stanje bezbjednosti na teritoriji opštine, zaključeno je da je stanje izuzetno dobro i da treba tako i da ostane.

Na prostoru opštine Novi Grad sa priznatim statusom raseljenog lica živi 148 porodica ili 456 lica, 219 porodica izbjeglih ili 589 lica, te  4.500 povratnika. Svake godine se ulažu znatna finansijska sredstva na obnovi infrastrukture i stambenih jedinica, pa je u posljednjih 5 godina, od strane Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, uloženo 850.000,00 KM, a od Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica u  Vladi Republike Srpske uloženo je 845.000,00 KM. Opština Novi Grad je s udruženim sredstvima sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH i ostalim organizacijama uložila ukupno 448.000,00 KM.