English German Italian Serbian
Vi ste ovde: Početak

OBAVJEŠTENJE: JESENJA SISTEMATSKA DERATIZACIJA

Obavještavaju se građani opštine Novi Grad da će preduzeće EKO-BeL d.o.o. u periodu od 04.09. do 15.09. 2017. godine vršiti usluge jesenje sistematske deratizacije.

Sisematska deratizacija u privatnim i javnim preduzećima, individualnim domaćinstvima i stambenom fondu, privatnim uslužnim, trgovinskim i ugostiteljskim radnjama izvodiće se prema cjenovniku EKO Bel-a usvojenom od strane korisnika usluga ili ranije potpisanim ugovorima sa izvođačima radova.

Kako bi akcija deratizacije bila što uspješnija, molimo građane da stručnim ekipama omoguće izvođenje deratizacije, te da u cilju zaštite zdravlja ljudi i domaćih životinja, djeci i domaćim životinjama onemoguće pristup zatrovanim mamcima, da zatrovanu masu ne diraju rukama i da se pridržavaju uputstava koja će im na terenu dati stručne ekipe.