English German Italian Serbian
Vi ste ovde: Početakinfo

У Новом Граду су јуче полагањем вијенаца и прислуживањем свијећа на Централном спомен обиљежју, те посјетом Спомен соби погинулима и „Маршом побједе“ на Новску планину обиљежене 22 године од одбране општине Нови Град у Одбрамбено-отаџбинском рату.

25. септембар је један од најзначајнијих датума у новијој историји Новог Града, јер су на тај дан јединице новоградске бригаде, након жестоких борби и стабилизације фронта, извршиле пробој непријатељских линија на Новској планини и кренуле у коначно ослобађање територија општине Нови Град и дијела територије садашње општине Крупа на Уни.

Овај датум се традиционално обиљежава уз присуство породица погилулих бораца, ратних војних инвалида, припадника Војске Републике Српске, МУП-а РС, те ученика средњих школа, који се у колони крећу стазама којим су се кретали борци који су 25. септембра 1995. године ослободили Нови Град.

Присутне је на Тргу Младена Ољаче поздравио замјеник начелника Општине Нови Град Бојан Лукач, а историјски час у Дому на Јабланици одржао је командант 6. батаљона Новоградске бригаде Живко Обрадовић.

Скупштина општине Нови Град је на својој 15. редовној сједници одржаној  дана  25.02.2010. године усвојила одлуку којом се 25. септембар обиљежава као ''Дан одбране општине Нови Град у Одбрамбено-отаџбинском рату'', и овај датум се налази у Календару значајних датума општине Нови Град.

ODRŽAN FESTIVAL ODBOJKE "COOL VOLLEY"

ponedeljak, 25 septembar 2017 16:33 Published in Kultura
Tagged under

U Novom Gradu je u subotu, 23. septembra 2017, održan Festival odbojke "COOL VOLLEY", koji je okupio 300 djevojčica iz 10 klubova iz Republike Srpske i Federacije BiH.
Takmičenje se održalo na tri lokacije i to u Sportskoj dvorani i u sportskim salama osnovnih škola "Sveti Sava" i "Vuk Karadžić", a s obzirom da je manifestacija revijalnog karaktera, svi učesnici su dobili medalje.
Festival je otvorio zamjenik načelnika Opštine Novi Grad Bojan Lukač, koji je ovom prilikom naglasio da Opštinska uprava podržava veliki broj sportskih manifestacija.

"U proteklih nekoliko mjeseci kroz naš grad je prošlo više od dvije hiljade sportista, učesnika turnira u različitim sportovima. Ova činjenica govori da su opravdana sredstva uložena u razvoj sporta", rekao je Lukač (Srna).
"COOL VOLLEY“, koji je, podržan od strane Odbojkaškog saveza BiH, kao i Opštine Novi Grad, organizovan je za mlađe kategorije, a s ciljem razvoja odbojkaškog sporta u regionu.

Делегација општине Нови Град, у суботу(23.09.2017.год), посјетила је братску општину Бач  и присуствовала значајној манифестацији „Дани Бача - Дани Европске баштине“.

У склопу манифестације „Културног наслеђа и природе“ изведен је богат музички програм у којем су одржани концерти духовне музике и групе „Тропико бенд“ .Приказане су средњовјековне витешке игре и вјештине, игране драмске представе за младе и старије особе, а наступио је и народни оркестар „ Гајде“.

На свеченом пријему код предсједника Општине, господина Драгана Сташевића, разговарало се о сарадњи општина у протеклом периоду и могућностима боље и веће сарадње у будућности.

Са обе стране изнесена је велика жеља за јачањем сарадње између братских општина на културном и спортском пољу и могућим видовима привредне сарадње, а конкретно су договорене посјете општинских делегација и културно-умјетничких друштава за дане братских општина.

На основу члана 77. и члана 78. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (''Службени гласник Републике Српске'' број: 97/16), начелник општине Нови Град  р а с п и с у ј е:

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем службеника у радни однос на неодређено вријеме у

Oпштинску управу општине Нови Град

 

 

 

I -  Начелник општине Нови Град расписује јавни конкурс за пријем службеника у радни односна неодређено вријеме у Oпштинску управу општине Нови Град:

 

  1.  Шеф Одсјека за борачко-инвалидску заштиту..................................... 1 извршилац

 

II - Општи услови:

 

  1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
  2. да је старији од 18 година,
  3. да има општу здравствену способност,
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјер  на било ком нивоу власти у БиХ  три године прије објављивања јавног конкурса,
  6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

 

III - Посебни услови:

 

I-1: ВСС – друштвени смјер или први циклус студија друштвеног смјера са најмање 240 ECTS бодова; положен стручни испит за рад у општинској управи и најмање три године радног искуства у траженом степену образовања.

 

 

IV - Опис послова:

 

Службеник обавља послове и радне задатке у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи општине Нови Град.

 

 

V - Потребна документа:

 

Уз пријаву кандидат је дужан приложити:

-          извод из матичне књиге рођених,

-          увјерење о држављанству, не старије од шест мјесеци,

-          овјерену копију дипломе о стручној спреми,

-          доказ о радном искуству,

-          доказ о положеном стручном испиту за рад у органима  управе,

-     личну изјаву овјерену од стране надлежног органа да није отпуштен из органа

      управе као резултат дисциплинске мјере  на било ком нивоу власти у БиХ  три

      године прије објављивања јавног конкурса,

-          личну изјаву да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи ,

-          доказ да се против кандидата не води кривични поступак,

-          доказ о неосуђиваности.

 

 

VI - Доказ о здравственој способности доставиће само изабрани кандидат прије заснивања радног односа.

 

Пријаве са потребном документацијом могу се доставити лично или путем поште на адресу: Општина Нови Град, Начелник општине, улица Петра Кочића бр. 2, 79220 Нови Град са назнаком: ''За јавни конкурс за пријем службеника у радни однос на неодређено вријеме ''.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Српске''.

Конкурс ће бити објављен  у Службеном гласнику Републике Српске,  Гласу Српске,  на интернет страници Општине Нови Град: www.opstina-novigrad.com и огласној табли Општине Нови Град.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Сви кандидати који испуњавају  услове конкурса биће позвани на интервју. О времену и мјесту спровођењу интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

 

Број: 01-120-8/17                                                                      

Датум: 11.09.2017. године      

 

                                                                     

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                     Мирослав Дрљача, дипл. инж. шум.

Под слоганом "Дијељењем добијате више" од 16. до 22. септембра 2017. обиљежиће се Европска недеља мобилности. Обиљежавању недеље придружиће се Министарство саобраћаја и веза Републике Српске, Министарство унутрашњих послова РС, Агенција за безбједност саобраћаја РС, Ауто-мото савез РС и ауто-мото друштва, јединице локалне самоуправе као и други субјекти безбједности саобраћаја. У наведеној седмици биће обиљежен 21. септембар као "Европски дан без погинулих на путу" и 22. септембар као "Дан без аутомобила".

Кампања "Европски дан без погинулих на путу" подржана је од стране Европске комисије и има за циљ повећање нивоа безбједности саобраћаја у Европи, док кампања "Дан без аутомобила" има за циљ промоцију здравог и квалитетнијег начина живота, као и идеју мобилности становништва без загађења животне средине. Оваквим и сличним активностима, те промоцијом алтернативних начина превоза подиже се еколошка свијест становништва у градовима, те побољшава квалитет живота у урбаним срединама.

АМД "Уна" Нови Град у петак, 22. септембра, у оквиру Европске недеље мобилности, придружиће се такође обиљежавању "Дана без аутомобила" активностима на терену.

 

На основу члана 18. Правилника о додјели помоћи за стамбено збрињавање породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и бораца ("Службени гласник општине Нови Град" број 10/16 и 17/16) Комисија за додјелу помоћи за стамбено збрињавање породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и бораца, расписује

КОНКУРС

за додјелу помоћи за стамбено збрињавање породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и бораца

I

(1)        Расписује се конкурс за додјелу помоћи за стамбено збрињавање породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и бораца.

(2)        Помоћ за стамбено збрињавање додјељује се у грађевинском материјалу или у новцу за доградњу и поправке стамбених јединица које су у власништву или у посједу подносиоца захтјева.

 

УСЛОВИ КОНКУРСА

II

(1)        Право на подношење захтјева за додјелу помоћи за стамбено збрињавање имају чланови породица погинулих бораца, ратни војни инвалиди и борци, који су стамбено незбринути.

(2)        Право на подношење захтјева за додјелу помоћи за стамбено збрињавање немају лица која су право на стамбено збрињавање породица остварили по Уредби о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, као ни лица која су у претходном периоду добијала помоћ у новцу или грађевинском материјалу, по раније важећим прописима, од Општине Нови Град или Владе Републике Српске, односно надлежног министарства.

III

Сматра се да није стамбено збринуто лице које је започело изградњу или доградњу властите стамбене јединице, а истовремено:

а)         станује као подстанар,

б)         има својство привременог корисника или корисника алтернативног или нужног смјештаја,

в)         станује у властитом стану или кући, који су неусловни или у којима на члана породичног домаћинства отпада мање од 8 м2  површине,

г)         станује у државном стапу (по основу закупа) који је додијељен њему или његовом брачном другу, у коме на члана породичног домаћинства отпада мање од 8 м2 површине,

д)         станује у стану или кући родитеља, родитеља брачног друга или дјетета, 

ђ)         станује у стану или кући неког од осталих сродника.

 

IV

(1) Подносилац захтјева дужан је да уредно попуни пријаву на конкурс и достави све потребне доказе, и то:

а)  статус члана породице погинулог борца доказује се коначним рјешењем надлежног органа, донијетим у складу са важећим законом,

б)  статус ратног војног инвалида и припадајућа права доказују се коначним рјешењем надлежног органа, донијетим у складу са важећим законом,

в)  статус борца - дужина војног ангажовања у рату - доказује се коначним рјешењем о категоризацији борца,

г)  стамбена ситуација доказује се првенствено писаним доказним средствима изданим од надлежног органа (потврда, увјерење, уговор, рјешење и сл.), а само изузетно, ако таквих нема - осталим доказним средствима

д)   број чланова породичног домаћинства доказује се овјереном изјавом датом код надлежног органа у Општини,

ђ)  здравствено стање доказује се: војним инвалидитетом и цивилним инвалидитетом - коначним рјешењем надлежног органа, донијетим у складу са важећим законом, налазом и мишљењем овлашћене здравствене установе,

е)   социјална ситуација доказује се коначним рјешењем надлежног органа и потврдом да се право и даље користи,

ж)  статус цивилне жртве рата доказује се коначним рјешењем надлежног органа, донијетим у складу са важећим законом.

 

(2)   Лице које има или је имало статус избјеглице или расељеног лица, односно чија је непокретна имовина (стан, кућа, земљиште) остала изван територије Републике Српске, дужно је да приложи доказе да та имовина није/јесте враћена, замијењена, продата или уништена.

(3)    Овјерена изјава подносиоца захтјева да јесте/није наплатио ратну материјалну штету, дата под пуном одговорношћу.

     V               

(1)   Потврда, увјерење и сл. којом се доказује стамбена ситуација, број чланова породичног домаћинства и стање социјалне потребе не може бити старија од шест мјесеци.

(2)   Комисија има право да провјери чињенице за које је подносилац захтјева поднио доказе, писменом преписком са надлежним органом или на други погодан начин, а стамбену ситуацију - и непосредним увидом на лицу мјеста.

 

ПОСТУПАК

      VI            

(1) Након завршетка конкурса и након евентуалне провјере битних чињеница Комисија сачињава приједлог ранг листе подносилаца захтјева, са стањем чињеница на дан закључења конкурса.

(2) Приједлог ранг листе сачињава се посебно по групама (породице погинулих бораца, ратни војни инвалиди и борци).

(3)  У приједлогу ранг листе се за сваког подносиоца захтјева исказује број бодова по сваком критеријуму посебно, те укупан број бодова.

На прво мјесто се ставља лице које има највише бодова укупно, па онда редом остали - до оног са најмањим бројем бодова.

(4)  Ако два или више лица из реда ППБ, односно РВИ, имају исти укупан број бодова, на повољније мјесто се ставља лице које има већи број бодова по поједином критеријуму, редом као у члану 8. Правилника.

(5)  Ако два или више лица - бораца, имају исти укупан број бодова, на повољније мјесто се стављају борци који имају више мјесеци проведених у зони борбених дејстава.

(6)  Ако два или више лица имају исти број бодова и по сваком критеријуму посебно, на повољније мјесто се ставља лице које је старије.

(7)  У приједлогу ранг листе се, након закључења рангираних лица, истиче и списак лица која нису рангирана, уз образложење разлога за сваког појединачно.

(8)  Приједлог ранг листе потписују сви чланови Комисије који су учествовали у њеном утврђивању.

(9) Свако лице које је поднијело захтјев за додјелу помоћи за стамбено збрињавање, а које је незадовољно приједлогом ранг листе, може поднијети приговор, у року од осам дана од дана њеног објављивања.

(10) О приговору одлучује начелник општине Нови Град, утврђивањем коначне ранг листе подносиоца захтјева, у року од осам дана од завршетка рока за подношење приговора.

(11) Коначна ранг листа подносилаца објављује се на огласној табли Општине Нови Град.

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

          VII

(1)    Општина Нови Град задржава право да, у року од годину дана након одобравања помоћи, провјери да ли су корисници намјенски употребили додијељену помоћ.

(2)      Уколико се утврди да корисници нису намјенски употребили додијељену помоћ за стамбено збрињавање, дужни су, на захтјев надлежног органа Општине Нови Град, новчану вриједности додијељене помоћи, уплатити у буџет Општине Нови Град, и то у року од 30 дана од дана достављања таквог захтјева.

(3)    Уколико се корисник помоћи, који није намјенски употребио додијељену помоћ за стамбено збрињавање, оглуши на захтјев из тачке 2. Општина Нови Град ће покренути одговарајући судски поступак ради накнаде вриједности одобрене помоћи.

 

ОБЈАВА КОНКУРСА

      VIII

(1)    Конкурс се објављује у средствима јавног информисања (Радио Нови Град, интернет страница Општине Нови Град), на огласној табли Општине и доставља локалним организацијама које окупљају заинтересоване категорије (општинска борачка организација, општинска организација породица погинулих и заробљених бораца и несталих цивила, општинско удружење ратних војних инвалида).

(2)      Рок за подношење захтјева је 15 дана, рачунајући од дана објаве конкурса на огласној табли Оиштине Нови Град и средствима јавног информисања.

ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА

     IX

Захтјеви за једнократну новчану помоћ за стамбено збрињавање са прилозима се упућују Комисији за додјелу једнократне новчане помоћи за стамбено збрињавање предају се на шалтеру број 3 зграде Општинске управе општине Нови Град, или на адресу Петра Кочића 2, 79220 Нови Град, у затвореној коверти, са напоменом: "ЗА ЈАВНИ КОНКУРС - ДОДЈЕЛА ПОМОЋИ ЗА СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ".

Број: 01-372-34/17

 Датум: 19.09.2017. године 

 

  

                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                                                                                                                 

                                                                                                     Раденко Радић


 

 

На основу члана 14. Правилника о додјели помоћи за стамбено збрињавање социјално угрожених лица ("Службени гласник општине Нови Град" број 10/16 и 17/16) Комисија за додјелу помоћи за стамбено збрињавање социјално угрожених лица, расписује

 

                                  

                           КОНКУРС

                             за додјелу помоћи за стамбено збрињавање социјално угрожених лица

 

                                                                                     I

 

(1) Расписује се конкурс за додјелу помоћи за стамбено збрињавање социјално угрожених лица,

(2) Помоћ за стамбено збрињавање додјељује се у грађевинском материјалу или у новцу за доградњу и поправке стамбених јединица које су у власништву или у посједу подносиоца захтјева.

                                                                                                   

УСЛОВИ КОНКУРСА

                                                                                                II

(1) Право на подношење захтјева за додјелу помоћи за стамбено збрињавање имају лица која су социјално угрожена и која су стамбено незбринута.

(2) Социјално угроженим лицем се сматра лице које се налази у стању социјалне потребе и које ужива заштиту у смислу Закона о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Српске" број 37/12), те користи право на новчану помоћ или право на додатак за помоћ и његу другог лица.

(З) Изузетно, помоћ за стамбено збрињавање може се одобрити и лицима која не користе права из Закона о социјалној заштити, али се налазе у тешком социјалном стању и нису стамбено збринута.

                      III

 

(1) Сматра се да није стамбено збринуто лице ако станује у властитом стану или кући, који су неусловни за живот, што утврђује Комисија непосредним увидом на лицу мјеста.

(2) Сматра се да није стамбено збринуто и лице које:

- станује у државном стану (по основу закупа) који је додијељен њему или његовом брачном другу, у коме на члана породичног домаћинства отпада мање од 8 m2 површине, станује у стану или кући родитеља, родитеља брачног друга или дјетета,

- станује у стану или кући неког од осталих сродника,

- станује као подстанар,

               - има својство привременог корисника или корисника алтернативног или нужног смјештаја, а започело је изградњу или доградњу 

                  властите стамбене јединице.

 

                                                                                         IV

 

(1) Подносилац захтјева дужан је да уредно попуни пријаву на конкурс и достави све потребне доказе, и то:

а) статус корисника новчане помоћи, односно додатка за помоћ и његу другог лица, доказује се коначним рјешењем надлежног органа - Центра за социјални рад Нови Град, донијетим у складу са важећим законом,

б) стамбена ситуација доказује се првенствено писаним доказним средствима изданим од надлежног органа (потврда, увјерење, уговор, рјешење и сл.), а само изузетно, ако таквих нема - осталим доказним средствима,

в) број чланова породичног домаћинства доказује се овјереном изјавом датом код надлежног органа у општини,

г) здравствено стање доказује се: цивилни инвалидитет - коначним рјешењем надлежног органа, донијетим у складу са важећим законом, однодно налазом и мишљењем надлежне здравствене установе за лица из члана 11. став З. овог правилника,

д) статус цивилне жртве рата доказује се коначним рјешењем надлежног органа, донијетим у складу са важећим законом.

(2) Лице које има или је имало статус избјеглице или расељеног лица, односно, чија је непокретна имовина (стан, кућа, земљиште) остала изван територије Републике Српске, дужно је да приложи доказе да та имовина није/јесте враћена, замијењена, продата или уништена.

 

                   V

 

(1) Потврда, увјерење и сл. којим се доказује стамбена ситуација, број чланова породичног домаћинства и стање социјалне потребе не може бити старија од шест мјесеци.

(2) Комисија има право да провјери чињенице за које је подносилац захтјева поднио доказе, писменом преписком са надлежним органом или на други погодан начин, а стамбену ситуацију - и непосредним увидом на лицу мјеста.

 

ПОСТУПАК

                                                                                        VI

 

(1) Након завршетка конкурса и након евентуалне провјере битних чињеница Комисија сачињава приједлог ранг листе подносилаца захтјева, са стањем чињеница на дан закључења конкурса.

(2) У приједлогу ранг листе се за сваког подносиоца захтјева исказује број бодова по сваком критеријуму посебно, те укупан број бодова.

На прво мјесто се ставља лице које има највише бодова укупно, па онда редом остали - до оног са најмањим бројем бодова.

(З) Ако два или више лица имају исти укупан број бодова, на повољније мјесто се ставља лице које има већи број бодова по поједином критеријуму, редом као у члану 7. правилника.

(4) Ако два или више лица имају исти број бодова и по сваком критеријуму посебно, на повољније мјесто се ставља лице које је старије.

(5) У приједлогу ранг листе се, након закључења рангираних лица, истиче и списак лица која нису рангирана, уз образложење разлога за сваког појединачно.

(б) Приједлог ранг листе потписују сви чланови Комисије који су учествовали у њеном утврђивању.

(7) Свако лице које је поднијело захтјев за додјелу једнократне новчане помоћи за стамбено збрињавање, а које је незадовољно приједлогом ранг листе, може поднијети приговор, у року од пет дана од дана њеног објављивања.

(8) О приговору одлучује начелник општине Нови Град, утврђивањем коначне ранг листе подносиоца захтјева, у року од осам дана од завршетка рока за подношење приговора.

(11) Коначна ранг листа подносилаца објављује се на огласној табли Општине Нови Град

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

                                                                                                           

                       VII

(1) Општина Нови Град задржава право да, у року од годину дана након одобравања помоћи, провјери да ли су корисници намјенски употребили додијељену помоћ.

(2) Уколико се утврди да корисници нису намјенски употребили додијељену помоћ за стамбено збрињавање, дужни су, на захтјев надлежног органа Општине Нови Град, новчану вриједности додијељене помоћи, уплатити у буџет Општине Нови Град, и то у року од 30 дана од дана достављања таквог захтјева.

(3) Уколико се корисник помоћи, који није намјенски употребио додијељену помоћ за стамбено збрињавање, оглуши на захтјев из тачке 2. Општина Нови Град ће покренути одговарајући судски поступак ради накнаде вриједности одобрене помоћи.

 

ОБЈАВА КОНКУРСА

 

                                                                                       VIII

 

(1) Конкурс се објављује у средствима јавног информисања (Радио Нови Град, интернет страница Општине Нови Град), на огласној табли Општине

(2) Рок за подношење захтјева је 15 дана, рачунајући од дана објаве конкурса на огласној табли Општине Нови Град и средствима јавног информисања.

 

                                                                                          IX

Захтјеви за једнократну новчану помоћ за стамбено збрињавање са прилозима се упућују Комисији за додјелу једнократне новчане помоћи за стамбено збрињавање и предају се на шалтеру број 3 зграде Општинске управе општине Нови Град, или на адресу Петра Кочића 2, 79220 Нови Град, у затвореној коверти, са напоменом: "ЗА ЈАВНИ КОНКУРС - ДОДЈЕЛА ПОМОЋИ ЗА СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ"

 

Број: 01-372-33/17

Датум: 19.09.2017. године

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                                                                 Раденко Радић

 

 

 

 

 

 

 

OBILJEŽENE 22 GODINE OD ODBRANE ZAPADNIH GRANICA SRPSKE OD HRVATSKE AGRESIJE

ponedeljak, 18 septembar 2017 20:20 Published in Aktuelnosti
Tagged under

U Novom Gradu danas je, u organizaciji Odbora Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova, održana centralna manifestacija obilježavanja 22 godine od odbrane zapadnih granica Srpske od hrvatske agresije.
U okviru obilježavanja ovog datuma, svrstanog u one od velikog značaja za Republiku Srpsku, vijence su kod spomen-obilježja civilnim žrtvama rata u naselju Tunjica kod Novog Grada i kod spomen-obilježja poginulim borcima Vojske Republike Srpske u Novom Gradu, između ostalih delegacija i pojedinaca, položili izaslanik predsjednika Republike Srpske Miladin Dragičević, poslanici Narodne skupštine Republike Srpske Vanja Bajić, Slobodan Protić i Milanko Mihajilica, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović, predstavnici Boračke organizacije Republike Srpske, Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka, delegacije Opštine Novi Grad, komandanata odbrane zapadnih granica Srpske, republičkih organizacija civilnih žrtava rata, zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila i Saveza ratnih vojnih invalida,
Prisutnima se nakon parastosa u Hramu Svetih apostola Petra i Pavla, kod Centralnog spomen obilježja poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata obratio načelnik Opštine Novi Grad Miroslav Drljača, koji je ovom prilikom izjavio: „Danas su mi emocije izmješane. S jedne strane osjećam ponos i radost zbog toga što se na današnji dan slavi sloboda koju mi danas uživamo, a s druge strane, osjećem neizmjernu tugu jer smo danas odali pomen svim onim hrabrim ljudima, vojnicima, policajcima i civilima, koji su svoje živote dali za tu slobodu.“
Prisutnim se nakon Drljače obratio i predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić, te Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović. Srčana i emotivna obraćanja svih govornika obilježena su zajedničkom tvrdnjom da do danas niko za zločine počinjene '95. nije odgovarao, te da se na srpske žrtve nikada ne smije zaboraviti.

Podsjećanja radi, na području zapadnokrajiških opština - Kozarske Dubice, Novog Grada i Kostajnice, 18. i 19. septembra 1995. godine, u hrvatskoj agresiji su ubijena 104 lica, od kojih 54 civila, 44 pripadnika oružanih snaga Republike Srpske i šest pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, a prema podacima opštinskih komisija o procjeni materijalne štete u Novom Gradu ona iznosi 83,3 miliona KM, u Kostajnici 40 miliona, a u Kozarskoj Dubici 50,4 miliona KM.

NOVE KNJIGE ZA NARODNU BIBLIOTEKU U NOVOM GRADU

četvrtak, 14 septembar 2017 08:55 Published in Kultura
Tagged under

U okviru projekata Fondacije Mozaik, uz pomoć doprinosa lokalne zajednice i Opštine Novi Grad, te uz podršku Narodne biblioteke Novi Grad, realizovan je projekat "Dječiji kutak za knjige", u sklopu kojeg je za učenike osnovnih i srednjih škola nabavljena školska lektira, enciklopedije, slikovnice i pribor za crtanje. Nabavka oko 30 izdanja i preko 100 naslova knjiga koji će ući u fond biblioteke, te bojanki, pribora za crtanje, društvenih igara, kao i konstrukcije za javnu biblioteku, ukupne vrijednosti 2700 KM, finansirana je od strane Fondacije Mozaik sa 1400 KM, dok su ukupni doprinosi lokalne zajednice i Opštine Novi Grad iznosili 1300 KM.

Projekat "Dječiji kutak za knjige", koji se sprovodi u okviru programa Omladinske banke u Novom Gradu, jedan je od 14 projekata neformalnih grupa mladih, koji se realizuju na području opštine Novi Grad, a koji su usmjereni na poboljšanje položaja mladih u društvu, kao i njihovoj većoj uključenosti u rješavanje problema u lokalnoj zajednici. Volonteri - članovi tima neformalne grupe mladih bili su Ljubiša Bera, Nikolina Kostadinović i Draženka Jurić.

 

Prethodna123456789Sledeća
Strana 1 od 9