Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Category: Odluke
Strana 1 od 10
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
Files:
document.pngOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Računarska oprema za potrebe Opštinske uprave Opštine Novi Grad, broj 01-404-49/19 HOT
(0 votes)
Date 30-04-2019
File Size 1.67 MB
Download 765
document.pngOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu Nabavka radova na izgradnji vodovodnog sistema u naselјima Blagaj Rijeka, Blagaj Japra, Maslovare, Petkovac, Svodna - faza 4 (Proširenje gradskog vodovoda Novi Grad-Blagaj-Maslovare) broj 01-404-47/19 HOT
(0 votes)
Date 23-04-2019
File Size 2.81 MB
Download 3.682
document.pngOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji prostorija JU Dječiji vrtić „Pčelica Maja“, opština Novi Grad, broj 01-404-45/19 HOT
(0 votes)
Date 22-04-2019
File Size 1.41 MB
Download 3.429
document.pngOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Sanacija asfaltnog kolovoza (udarnih rupa) na području opštine Novi Grad u 2019. godini, broj 01-404-42/19 HOT
(0 votes)
Date 02-04-2019
File Size 98.42 KB
Download 3.744
document.pngOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izgradnja javne rasvjete na području opštine Novi Grad, broj 01-404-38/19 HOT
(0 votes)
Date 14-03-2019
File Size 1.35 MB
Download 1.639
document.pngOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku materijala za održavanje javne rasvjete na području Opštine Novi Grad u toku 2019. godine, broj 01-404-39/19 HOT
(0 votes)
Date 13-03-2019
File Size 696.99 KB
Download 1.651
document.pngOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vatrogasne opreme za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice opštine Novi Grad, broj 01-404-23/19 HOT
(0 votes)
Date 18-02-2019
File Size 1.03 MB
Download 879
document.pngOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku materijala za održavanje zgrade i poslovnih prostora u vlasništvu Opštinske uprave opštine Novi Grad u 2019. godini, broj 01-404-24/19 HOT
(0 votes)
Date 12-02-2019
File Size 55.87 KB
Download 1.612
document.pngOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala za potrebe Opštinske uprave opštine Novi Grad u 2019. godini, broj 01-404-22/19 HOT
(0 votes)
Date 08-02-2019
File Size 1.05 MB
Download 857
document.pngOdluka o prihvatanju ponude za nabavku robe - Obrasci za matične urede za potrebe Opštinske uprave opštine Novi Grad u toku 2019. godine, broj 04-404-30/19 HOT
(0 votes)
Date 05-02-2019
File Size 36.02 KB
Download 1.593

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 751 247
Faks: 052 751 555
e-mail: info@novi-grad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h