Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Category: Odluke
Strana 2 od 11
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
Files:
document.pngOdluka o rezultatima pretkvalifikacije za dodatne radove na sanaciji asfaltnog kolovoza (udarnih rupa) na području opštine Novi Grad, 01-404-73/19
(0 votes)
Date 10-07-2019
File Size 431.76 KB
Download 13
document.pngOdluka o dodjeli ugovora o nabavci usluge vanrednih mjera dezinsekcije – zaprašivanje komaraca, broj 01-404-62/19
(0 votes)
Date 13-06-2019
File Size 763.5 KB
Download 92
document.pngOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Novi radovi na rekonstrukciji puteva na području opštine Novi Grad, faza 2 LOT 1, broj 01-404-58/19 HOT
(0 votes)
Date 10-06-2019
File Size 41.68 KB
Download 118
document.pngOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Ogrjevno drvo I klase, broj 01-404-56/19 HOT
(0 votes)
Date 06-06-2019
File Size 91.07 KB
Download 153
document.pngOdluka o rezultatima pretkvalifikacije - Novi radovi na rekonstrukciji puteva na području opštine Novi Grad, faza 2 LOT 1, broj 01-404-58/19
(0 votes)
Date 06-06-2019
File Size 43.55 KB
Download 59
document.pngOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Računarska oprema za potrebe Opštinske uprave Opštine Novi Grad, broj 01-404-49/19 HOT
(0 votes)
Date 30-04-2019
File Size 1.67 MB
Download 789
document.pngOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu Nabavka radova na izgradnji vodovodnog sistema u naselјima Blagaj Rijeka, Blagaj Japra, Maslovare, Petkovac, Svodna - faza 4 (Proširenje gradskog vodovoda Novi Grad-Blagaj-Maslovare) broj 01-404-47/19 HOT
(0 votes)
Date 23-04-2019
File Size 2.81 MB
Download 3.715
document.pngOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji prostorija JU Dječiji vrtić „Pčelica Maja“, opština Novi Grad, broj 01-404-45/19 HOT
(0 votes)
Date 22-04-2019
File Size 1.41 MB
Download 3.448
document.pngOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Sanacija asfaltnog kolovoza (udarnih rupa) na području opštine Novi Grad u 2019. godini, broj 01-404-42/19 HOT
(0 votes)
Date 02-04-2019
File Size 98.42 KB
Download 3.766
document.pngOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izgradnja javne rasvjete na području opštine Novi Grad, broj 01-404-38/19 HOT
(0 votes)
Date 14-03-2019
File Size 1.35 MB
Download 1.665

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@novi-grad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje