Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Category: Odluke
Downloads: Strana 18 od 34
document0Odluka o prihvatanju ponude u predmetu nabavke telekomunikacionih usluga – interneta za potrebe matičnog ureda Rujiška, Opštinske uprave Opštine Novi Grad u 2020. godini 10-09-2020
document1Оdluku о izbоru nајpоvоlјniјеg pоnuđаčа u predmetu Sanacija asfaltnog kolovoza (udarnih rupa) na području opštine Novi Grad, broj 01-404-114/2008-09-2020
document2Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe - Školski udžbenici za socijalno ugrožene učenike sa područja opštine Novi Grad, broj 01-404-115/2004-09-2020
document3Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu Rekonstrukcija puteva na području opštine Novi Grad –faza 3, broj 01-404-105/2031-08-2020
document4Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova – Izgradnja vodovodnog sistema u naselјu Drobci, radi sprovođenja mjera melioracije polјoprivrednog zemlјišta slabijeg kvaliteta i popravke pobolјšanja plodnog zemlјišta, broj 01-404-108/2024-08-2020
document5Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu Izgradnja distributivne vodovodne mreže za vodosnabdijevanje dijela naselјa Gornje Vodičevo (prema zaseoku Kolundžije) br.01-404-94/2010-08-2020
document6Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izgradnja vodovodnog sistema u naselјima Blagaj Rijeka, Blagaj Japra, Maslovare, Petkovac, Svodna - faza 7 (dionica od Blagaj Rijeke prema Petkovcu), broj 01-404-102/2005-08-2020
document7Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu Rekonstrukcija rezervoara za lokalni vodovodni sistem u naselju Ćele br.01-404-76/2015-06-2020
document8Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova – Rekonstrukcija puteva na području opštine Novi Grad – faza 2 (Sanacija klizišta na lokalnom putu L-03 Svodna – Brezici, stacionaža 3+450 km), broj 01-404-73/2010-06-2020
document9Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku robe – Ogrjevno drvo I klase za sezonu grijanja 2020/2021, broj 01-404-78/2008-06-2020

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje