Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Category: Odluke
Downloads: Strana 20 od 35
document0Odluka o prihvatanju ponude, broj 01-404-74/2029-04-2020
document1Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova - Izgradnja vodovodnog sistema u naselјima Blagaj Rijeka, Blagaj Japra, Maslovare, Petkovac, Svodna - faza 5, broj 01-404-51/2027-04-2020
document2Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova - Izgradnja vodovodnog sistema Točak - Boro Vuković, broj 01-404-54/2022-04-2020
document3Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku – Radovi na rekonstrukciji lokalnog puta u naselјu Matavazi (Drlјače – izbjegličko naselјe Brijegovi), 01-404-48/20 13-04-2020
document4Odluka o prihvatanju ponude za nabavku paketa pomoći za socijalno ugrožene, broj 01-404-47/2024-03-2020
document5Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge - Dugoročno kreditno zaduženje, broj 01-404-35/2023-03-2020
document6Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku radova – Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete na području opštine Novi Grad, broj 01-404-41/2012-03-2020
document7Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku materijala za održavanje javne rasvjete na području Opštine Novi Grad u toku 2020. godine, broj 01-404-25/2018-02-2020
document8Odluka o dodjeli ugovora, broj 01-404-31/2010-02-2020
document9Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vatrogasnog vozila - auto cisterne, broj 01-404-99/1907-02-2020

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje