Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Category: Odluke
Downloads: Strana 22 od 41
document0Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu Nabavka goriva za putnička i teretna službena vozila u vlasništvu Opštinske uprave Opštine Novi Grad u 2021. godini, broj 01-404-166/2029-12-2020
document1Odluka o prihvatanju ponude za uslugu isporuke vode u 2021 godini, br.predmeta 01-404-172/2028-12-2020
document2Odluka o prihvatanju ponude za poštanske usluge u 2021. godini predmet broj 01-404-173/2028-12-2020
document3Odluka o rezultatu pretkvalifikacije u predmetu 01-404-177/2028-12-2020
document4Odluka o rezultatima pretkvalifikacije u predmetu nabavke usluge održavanja gradskog groblja u 2021. godini, broj predmeta 01-404-176/2025-12-2020
document5Odluka o rezultatima pretkvalifikacije u predmetu nabavke usluge za zimsko održavanje lokalnih puteva i gradskih ulica na području opštine Novi Grad za vremenski period od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine, broj predmeta 01-404-175/2025-12-2020
document6Odluka o o rezultatima pretkvalifikacije u predmetu nabavke usluge održavanja javnih površina u Novom Gradu za vremenski period od 01.01.2021. godine do 31.03.2021. godine, broj predmeta 01-404-174/2025-12-2020
document7Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku robe – Kamion za odvoz smeća radi proširenja i unapređenja kvaliteta usluga upravljanja komunalnim otpadom na području opštine Novi Grad, broj 01-404-133/2007-12-2020
document8Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku robe - kancelarijskog materijala za potrebe Opštinske uprave opštine Novi Grad, broj 01-404-152/2013-11-2020
document9Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu 01-404-151/2009-11-2020

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje